Faktaboks

Bernt Arlet Lange
Lange, Bernt Arlet Christian
Født
14. november 1864, Drammen
Død
1951, Oslo

Fra vinteren 1885/86 var L. assistent hos professor Conrad Wilhelm Hase i Hannover, fra 1887 hos professor August Ottmar Essenwein i Nürnberg, der han arbeidet med utkast til bronsedører for Kölnerdomen og illustrasjoner til Handbuch der Architektur. I 1888 arbeidet han med illustrasjoner til Kirchenbau des Abendlandes, og drog deretter til Budapest. Her arbeidet L. som assistent først for arkitekt Joszef Kauser, så for professor Imre Steindl, for hvem han bl.a. ledet flere store restaureringsarbeider. I mai 1900 tiltrådte han som avdelingsarkitekt på Stadsarkitektens kontor i Kristiania. Han var her sjef for tegnekontoret, og hadde denne stilling til 1934. Da L. kom hjem til Norge ble han ansett som en av landets ledende eksperter på middelalderarkitektur. I 1908 var han således en av de innbudte til konkurransen om Nidarosdomens gjenreisning, og i 1913 trådte han inn i den sakkyndige kommisjon som hadde tilsyn med restaureringen av Akershus slott. I den såkalte "Systemstriden" om Nidarosdomen stod L. på Macody Lunds side. Han var også engasjert til å utføre deler av tegnearbeidet til Lunds bok Ad quadratum.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Alethe Marie Holter (1836 - 1866)
 • Bernt Christopher Iii Lange, konsul

Gift med

 • Strido Ungarn, 1893 med Maria Stromszky Elsa (1867 - 1924)

Utdannelse

 • Königlich höhere Gewerbeschule, Kassel 1881 - 83
 • Polytechnische Institut, Hannover til høsten 1885

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Tyskland 1881 - ca. 88
 • Ungarn 1888 - 1900

Stillinger, medlemskap og verv

 • Vicesekretær i Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings arkitektavdeling 1905
 • revisor i Kristiania Arkitektforening 1911
 • medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1915
 • medlem den sakkyndige Akershuskommisjon 1913 - 22
 • jurymedlem i konkurranse om skolebygg på Hønefoss 1920
 • innbudt medlem av Norske Arkitekters Landsforbund 1937

Priser, premier og utmerkelser

 • Kommandør av kunstnerforeningens purpurneseorden

Utførte arbeider

 • I Norge: Kartong til glassmaleri til kuppelvindu i Immanuelskirken, Halden (1902, vinduet fjernet 1949)
 • 4 meter lang meny til Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings nyttårsfest (1906)
 • Prosjekter:Gullaug forblendstensfabrikk, Lier (1902)
 • 2. premie Kristiania Håndverks- og Industriforenings konkurranse om tegning til bokbind til Bibelen (1903)
 • Nidarosdomens gjenreisning (1908)
 • 3. premie skole ved Justisplassen i Kristiania (1920)
 • Ombygging av domkirken i Kristiansand (1924)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1901
 • Høstutstillingen, 1905
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania

Eget forfatterskap

 • Domkirken og systemet, 1916, s. 32

Litteratur

 • Lange, Albert J., Slektsbok over en fra Holsten til Norge indvandret slekt Lange, (Kristiania, 1917, s. 81–82
 • Lund, F. Macody, Ad quadratum, (Kristiania, 1919
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1923, s. 233
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1950
 • Halden, Oslo, 1965, register s. 403, Norske minnesmerker
 • Fischer, G., Domkirken i Trondheim, Oslo, 1965, bd. 2, register s. 703
 • Seland, J., Macody Lund, Oslo, 1972, register s. 412
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 204
 • Byggekunst, 1922, s. 189
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 43
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 5
 • Byggekunst, 1949, tillegg s. 40
 • Byggekunst, 1951, tillegg s. 14
 • Byggekunst, 1956, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 259
 • Morgenbladet, 04.05.1951
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 46
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 402
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 511
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 178, 409
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 62, 141
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 286
 • Teknisk Ukeblad, 1908, s. 58, 61 (ill.)

Arkivalia

 • Myklebust, D, Akershus slotts restaurering 1895–1922, Universitetet i Oslo, 1979, s. 161–67, 216, magistergradsavhandling

Faktaboks

Bernt Arlet Lange