Fra vinteren 1885/86 var L. assistent hos professor Conrad Wilhelm Hase i Hannover, fra 1887 hos professor August Ottmar Essenwein i Nürnberg, der han arbeidet med utkast til bronsedører for Kölnerdomen og illustrasjoner til Handbuch der Architektur. I 1888 arbeidet han med illustrasjoner til Kirchenbau des Abendlandes, og drog deretter til Budapest. Her arbeidet L. som assistent først for arkitekt Joszef Kauser, så for professor Imre Steindl, for hvem han bl.a. ledet flere store restaureringsarbeider. I mai 1900 tiltrådte han som avdelingsarkitekt på Stadsarkitektens kontor i Kristiania. Han var her sjef for tegnekontoret, og hadde denne stilling til 1934. Da L. kom hjem til Norge ble han ansett som en av landets ledende eksperter på middelalderarkitektur. I 1908 var han således en av de innbudte til konkurransen om Nidarosdomens gjenreisning, og i 1913 trådte han inn i den sakkyndige kommisjon som hadde tilsyn med restaureringen av Akershus slott. I den såkalte "Systemstriden" om Nidarosdomen stod L. på Macody Lunds side. Han var også engasjert til å utføre deler av tegnearbeidet til Lunds bok Ad quadratum.