Faktaboks

Eiler Prytz
Født
16. november 1889, Oslo
Død
21. juni 1953, Porsgrunn

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Kristiania 1913–15
 • elev av Pola Gauguin, Paris
 • Académie Moderne, Paris under Othon Friesz
 • akademi i München 6 mndr

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Tyskland
 • Italia
 • Spania
 • Irland
 • Danmark
 • studieopphold i Paris
 • München

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Fredrikstad Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1936

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1923
 • Høstutstillingen, 1929-1930
 • Høstutstillingen, 1935-1938
 • Høstutstillingen, 1940
 • De unges utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921

Portretter

 • Tegnet portrett gjengitt i Tidens Tegn 1.9.1922

Litteratur

 • Salicath, ø., i Social-Demokraten, 12.05.1921
 • Tidens Tegn, 01.09.1922, (ill.)
 • Verdens Gang, 05.09.1922
 • Langaard, J. H., i Verdens Gang, 05.09.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 05.09.1922
 • Moss Johnsen, B., i Morgenposten, 08.09.1922, (ill.)
 • Abrahamsson, O., i Social-Demokraten, 09.09.1922
 • Kunst og Kultur, 1934, s. 205
 • Kunst og Kultur, 1937, s. 64
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 197(ill.)
 • Telemark Arbeiderblad, 11.11.1949

Faktaboks

Eiler Prytz