Store norske leksikon

Henrik Helliesen

 • statsråd
 • embetsmann
 • akvarellmaler

Liv og virksomhet

H.s produksjon omfatter henimot 100 akvareller som alle er utført etter at han hadde fratrådt stillingen som finansminister i mars 1884, et embete han hadde hatt siden 1863. Foruten en gjengivelse (1897) av et statsrådsmøte i Paléet i perioden 1863-68, en fremstilling av en konferanse mellom H. og Herman Reimers i Finansdepartementet i 1883 (1889), et interiør fra Tollboden (1891, Oslo Bymuseum), noen interiører fra H.s forskjellige hjem i strøket bak Slottet i årene 1884-88, samt noen landskaper, malte H. Kristiania-motiver. Disse er i dag av byantikvarisk interesse. Kunstneriske kvaliteter i motivoppfattelse og utførelse utmerker imidlertid enkelte av gatebildene, samt særlig bakgårdsmotivene og interiørene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gurine Laurentze Schanche
 • Henrik Helliesen, tollkasserer

Gift med

 • Fredrikshald, 1855-1909 med Thomine Charlotte Petersen (f. 1834)

Utdannelse

Cand. jur. 1847; selvlært som kunstner.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum

Portretter

 • Selvportrett sm.m. Herman Reimers: I Finansdepartementet (1889, privat eie)

Litteratur

 • H. som statsmann: Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1934, bd. 6, s. 13–15
 • Seip, J. A., Et regime foran undergangen, Oslo, 1945
 • Mykland, K. (Red.), Norges historie, Oslo, 1979-1880, bd. 15, register s. 450 (ill.), (tegneren og statsråd H. er samme person)
 • Om guldsmedkunst i hundre år. Tostrup, J. 1832-1932, Oslo, 1932, s. 305 (ill.)
 • Backer Fürst, H. (Red.), Kjenn din by, Oslo, 1942, s. 157 (som Stokrød Helliesen) (ill.)
 • Stavseth, A., Oslo. Norges Hovedstad, Oslo, 1944, s. 33 (ill.)
 • Hagen, R. (Red.), Byen vår, Oslo, 1948, s. 84, 93 (som Stokrød Helliesen) (ill.)
 • Finne Grønn, S. H. (Red.), Oslo Bymuseum. Fra dets samlinger, Oslo, 1949, bd. 1, s. 34, 35, 37–42, 98–104 (ill.)
 • Hals Ii, H., Det var en gang en by "Og blev den kaldet Christiania", Oslo, 1961, s. 40 pl. XVII, XX (ill.)
 • Berg, A., Det gamle Christiania, Oslo, 1965, s. 79 (ill.)
 • Boye, E. M., Christiania 1814-1905. Byen og menneskene, Oslo, 1976, s. 22, 58, 73, 100, 102 (ill.)
 • Månedskalender 1979, (Otto Falch), Oslo, 1979, (ill.)
 • Krogstad, M., Aslaksby, T., Ta vare på Oslo, Oslo, s. 28 (ill.)
 • Holt, L. J., Fra istid til nåtid. Del 2. Norges historie etter 1870, Oslo, 1981, s. 32 (ill.)
 • Nielson, H. B., Det var en gang, Oslo, 1982, s. 22 (ill.)
 • St. Hallvard, 1939, s. 88, 89, 95 (ill.)
 • St. Hallvard, 1945, s. 169 (ill.)
 • St. Hallvard, 1959, s. 223 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1956, nr. 3 s. 3, 5 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1957, nr. 1 s. 21 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1958, nr. 3 s. 3 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1959, nr. 1 s. 3, 4, 9 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1960, nr. 1 s. 21 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1962, nr. 3 s. 13 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1966, nr. 2 s. 21 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1966, nr. 4 s. 11 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1968, nr. 1 s. 32 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1969, nr. 1 s. 5 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1970, nr. 4 s. 13 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1972, nr. 1 (forsideill.)
 • Byminner, Oslo, 1974, nr. 2 s. 17 (ill)
 • Byminner, Oslo, 1975, nr. 1, s. 40 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1975, nr. 3 s. 34 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1976, nr. 2 s. 5 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1976, nr. 4 s. 17 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1977, nr. 1 s. 39 (ill)

Arkivalia

 • Fotografier, i Oslo Bymuseum