H.s produksjon omfatter henimot 100 akvareller som alle er utført etter at han hadde fratrådt stillingen som finansminister i mars 1884, et embete han hadde hatt siden 1863. Foruten en gjengivelse (1897) av et statsrådsmøte i Paléet i perioden 1863-68, en fremstilling av en konferanse mellom H. og Herman Reimers i Finansdepartementet i 1883 (1889), et interiør fra Tollboden (1891, Oslo Bymuseum), noen interiører fra H.s forskjellige hjem i strøket bak Slottet i årene 1884-88, samt noen landskaper, malte H. Kristiania-motiver. Disse er i dag av byantikvarisk interesse. Kunstneriske kvaliteter i motivoppfattelse og utførelse utmerker imidlertid enkelte av gatebildene, samt særlig bakgårdsmotivene og interiørene.