Faktaboks

Henrik Helliesen
Helliesen, Henrik Laurentius
Født
20. desember 1824, Bodø
Død
22. juli 1900, Fåberg

H.s produksjon omfatter henimot 100 akvareller som alle er utført etter at han hadde fratrådt stillingen som finansminister i mars 1884, et embete han hadde hatt siden 1863. Foruten en gjengivelse (1897) av et statsrådsmøte i Paléet i perioden 1863-68, en fremstilling av en konferanse mellom H. og Herman Reimers i Finansdepartementet i 1883 (1889), et interiør fra Tollboden (1891, Oslo Bymuseum), noen interiører fra H.s forskjellige hjem i strøket bak Slottet i årene 1884-88, samt noen landskaper, malte H. Kristiania-motiver. Disse er i dag av byantikvarisk interesse. Kunstneriske kvaliteter i motivoppfattelse og utførelse utmerker imidlertid enkelte av gatebildene, samt særlig bakgårdsmotivene og interiørene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gurine Laurentze Schanche
 • Henrik Helliesen, tollkasserer

Gift med

 • Fredrikshald, 1855-1909 med Thomine Charlotte Petersen (f. 1834)

Utdannelse

 • Cand. jur. 1847
 • selvlært som kunstner

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum

Portretter

 • Selvportrett sm.m. Herman Reimers: I Finansdepartementet (1889, privat eie)

Litteratur

 • H. som statsmann: Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1934, bd. 6, s. 13–15
 • Seip, J. A., Et regime foran undergangen, Oslo, 1945
 • Mykland, K. (Red.), Norges historie, Oslo, 1979-1880, bd. 15, register s. 450 (ill.), (tegneren og statsråd H. er samme person)
 • Om guldsmedkunst i hundre år. Tostrup, J. 1832-1932, Oslo, 1932, s. 305 (ill.)
 • Backer Fürst, H. (Red.), Kjenn din by, Oslo, 1942, s. 157 (som Stokrød Helliesen) (ill.)
 • Stavseth, A., Oslo. Norges Hovedstad, Oslo, 1944, s. 33 (ill.)
 • Hagen, R. (Red.), Byen vår, Oslo, 1948, s. 84, 93 (som Stokrød Helliesen) (ill.)
 • Finne Grønn, S. H. (Red.), Oslo Bymuseum. Fra dets samlinger, Oslo, 1949, bd. 1, s. 34, 35, 37–42, 98–104 (ill.)
 • Hals Ii, H., Det var en gang en by "Og blev den kaldet Christiania", Oslo, 1961, s. 40 pl. XVII, XX (ill.)
 • Berg, A., Det gamle Christiania, Oslo, 1965, s. 79 (ill.)
 • Boye, E. M., Christiania 1814-1905. Byen og menneskene, Oslo, 1976, s. 22, 58, 73, 100, 102 (ill.)
 • Månedskalender 1979, (Otto Falch), Oslo, 1979, (ill.)
 • Krogstad, M., Aslaksby, T., Ta vare på Oslo, Oslo, s. 28 (ill.)
 • Holt, L. J., Fra istid til nåtid. Del 2. Norges historie etter 1870, Oslo, 1981, s. 32 (ill.)
 • Nielson, H. B., Det var en gang, Oslo, 1982, s. 22 (ill.)
 • St. Hallvard, 1939, s. 88, 89, 95 (ill.)
 • St. Hallvard, 1945, s. 169 (ill.)
 • St. Hallvard, 1959, s. 223 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1956, nr. 3 s. 3, 5 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1957, nr. 1 s. 21 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1958, nr. 3 s. 3 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1959, nr. 1 s. 3, 4, 9 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1960, nr. 1 s. 21 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1962, nr. 3 s. 13 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1966, nr. 2 s. 21 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1966, nr. 4 s. 11 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1968, nr. 1 s. 32 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1969, nr. 1 s. 5 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1970, nr. 4 s. 13 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1972, nr. 1 (forsideill.)
 • Byminner, Oslo, 1974, nr. 2 s. 17 (ill)
 • Byminner, Oslo, 1975, nr. 1, s. 40 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1975, nr. 3 s. 34 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1976, nr. 2 s. 5 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1976, nr. 4 s. 17 (ill.)
 • Byminner, Oslo, 1977, nr. 1 s. 39 (ill)

Arkivalia

 • Fotografier, i Oslo Bymuseum