Liv og virksomhet

V.s diffuse landskapsmalerier med eller uten mennesker er allegorier med utgangspunkt i Bibelen og en religiøs erkjennelse. Bildene fra begynnelsen av 1970-årene med store summariske former og ekspressive dypstemte farger kunne minne om den svenske maleren Carl Kylberg. De senere års malerier er preget av en mer lyrisk fargestemning med en meningsbærende spenning mellom lys og mørke. Hennes tegninger er derimot detaljrike og presise naturstudier, som oftest med trær- og blomstermotiver.

Familierelasjoner

Datter av

 • Åsta Julie Susanne Eckhoff
 • Kristian Vagard

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo hospitant under Karl Høgberg og Bjarne Brunsvik 1962-63; Kunstak. under Reidar Aulie, Alexander Schultz og Halvdan Ljøsne 1962-66, 1967-68.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Helga og Hans Reusch' leg. 1967; Dr. Ragnar Forsbergs leg. 1968; Statens studiestip. 1970; 3%-fondets stip. 1971; Studiereiser til Sovjetunionen 1965; Paris 1967; Israel og Italia 1968; Spania, Italia og Frankrike 1970; studieopphold i Israel 1972 og senere i 1970-årene; Cité International des Arts, Paris 1975; Tenerife 1978; Anquillara, Italia 1982.

Stillinger, medlemskap og verv

Lærer Erlend Grøstads malerskole, Telemark flere somre; Stemmerett BKS; Medlem LNM; medlem T.forb., styremedlem 1980, jurymedlem 1981-82; medlem Den faste Jury 1978-79, 1980-81; styremedlem, jurymedlem og periodevis medlem av arbeidsutvalget LKS fra 1976.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Maleri Sagene helse- og velferdssenter, Oslo (1977)
 • Politiskolen, Oslo (1980)
 • Alterbilder Sandbakken og Lysbotn kapell, Senja (1980, -81)
 • Maleri DnC, Oslo (1981)
 • Tegninger kantinen Victoria Terasse, Oslo (1982)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Seljord, Skien og Spydeberg kunstforeninger