V.s diffuse landskapsmalerier med eller uten mennesker er allegorier med utgangspunkt i Bibelen og en religiøs erkjennelse. Bildene fra begynnelsen av 1970-årene med store summariske former og ekspressive dypstemte farger kunne minne om den svenske maleren Carl Kylberg. De senere års malerier er preget av en mer lyrisk fargestemning med en meningsbærende spenning mellom lys og mørke. Hennes tegninger er derimot detaljrike og presise naturstudier, som oftest med trær- og blomstermotiver.