Faktaboks

Olaf Krohn
Født
4. juni 1863, Christiania
Død
18. juni 1933

K. tilhørte en kunstnerslekt. Han hadde talenter i mange retninger og hadde vanskelig for å bestemme seg for hvilket av disse han skulle satse på. Han ble skuespiller, maler, tegner, journalist og forfatter. Men det er som tegner han gjorde seg mest gjeldende. Han gjorde lykke som amatørskuespiller og debuterte på Christiania Theater i 1887, men gav opp og vendte tilbake til malerkunsten. Han ble, ifølge Gerhard Munthe, "den største skuespiller blant malerne og den største maler blant skuespillerne". Han ble imidlertid en fremragende karikaturtegner og var i mange år hovedtegner i vittighetsbladet Vikingen. Her tegnet han en rekke treffende politiske karikaturer, Vore Mænd. For å tjene til livets opphold gav han ut Theaterkatten (1897–1929), små samlinger av humoristiske fortellinger, viser osv. med tegninger og fram for alt kunstnerbiografier med portretter. En rekke av hans karikaturer av kunstnere som Bjørnson, Ibsen, Holberg, Grieg og Gunnar Heiberg er gjengitt i M. Schulerud: Norsk kunstnerliv (1960). K.s faste og sikre blyantskisser fra hans vandringer i Kristiania har kulturhistorisk verdi. Hans tegnestil er preget av læretiden hos von Hanno, men grunntonen i bildene er utpreget personlig. Han laget vakre landskapsakvareller ikke minst fra skjærgården, særlig Bolærne, ved Oslofjorden. Av hans portrettegninger kan nevnes Edvard Munch efter naturen, gjengitt i Tyrihans 1895 og i Chr. Skredsvig: Dage og Nætter blandt Kunstnere, Kristiania og København 1908. Han brukte leilighetsvis signaturen Joujou.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Georg Herman Krohn, skuespiller
 • Olufine Martine Elisabeth Sullustad, skuespiller

Gift med

 • 1894 med Julie Ambrosia Uchermann
 • 1909 med Sigrid Marie Hansen (balche)

Utdannelse

 • Wilhelm von Hannos tegneskole 1881, Knud Bergsliens malerskole, Kristiania
 • elev av Adolphe William Bouguereau og Tony Robert-Fleury, Paris
 • Académie Julian, Paris etter 1902

Stillinger, medlemskap og verv

 • Skuespiller Christiania Teater en tid fra 1887
 • redaktør for Theaterkatten fra 1895/96
 • Medarbeider i Vikingen fra 1906 og i Humoristen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondhjem

Illustrasjonsarbeider

 • B. Johannesen: Galeasen Paddaa og andre fortellinger, Kristiania [1893]
 • T. Løvstad: Med den røde blændlygte, Kristiania 1898
 • [Christen Sandberg]: Sjøulker og landkrabber, Kristiania 1902
 • R. Falck: Min første automobilfærd og andre historier, Kristiania 1904
 • Cornelius Nepos [L. Bergh]: Muntre herrer! og norske mænd! Kristiania 1904
 • H.K. Busland: Liv og leg, Kristiania 1905
 • Diable [G. Krohn]: Humoresker og satirer, Kristiania 1905
 • Dessuten ill. i Fluesoppen 2, Kristiania 1902 og i Vikingen, Kristiania

Eget forfatterskap

 • Dybwad, V., Krohn, Olaf, Ola Lia, Kristiania, 1904, Med egne illustrasjoner
 • Joujou aarsrevue med vers, Kristiania, 1886
 • Snip, snap, snute, 1894
 • Theaterkatten, 1897-1901
 • Theaterkatten, 1903
 • Theaterkatten, 1906
 • Theaterkatten, 1911
 • Theaterkatten, 1912
 • Theaterkatten, 1920
 • Theaterkatten, 1925
 • Theaterkatten, 1927-1928
 • Razzia gjennem Christiania og ude paa landsbygden, Kristiania, 1902
 • Razzia, Kristiania, 1909
 • Vaarkatten, Kristiania, 1917, nr. 2
 • Vaarkatten, Kristiania, 1918, nr. 3
 • Vaarkatten, Kristiania, 1919, nr. 4
 • Vaarkatten, Kristiania, 1920, nr. 5
 • Oslo short stories, Oslo, 1929
 • Humoristiske blade, Oslo, 1933

Litteratur

 • Krohn, Olaf, Hvem er hvem?, 1912, s. 153
 • With, N., Illustrert biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 514–15
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1923, bd. 14, s. 731
 • Dybwad, V., Venner og kjenninger fra 80-årene, Oslo, 1941, s. 83–94
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 98–100
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 29, 35, 159, 312, 385, 507, 537 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 11, sp 789
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 216 (ill.)
 • Norges kulturhistorie, Oslo, 1980, bd. 4, s. 295 (ill.)
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 319
 • Jensson, L., Biografisk skuespillerleksikon, Oslo, 1981, s. 96
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Olaf Krohn