S.' tidligste malerier er oftest lysfylte landskapsstudier. Mjøslandskapet og lysets atmosfæriske endringer var ofte gjenstand for malerisk behandling. Bildene er malt med naturiakttagelsen som utgangspunkt, men landskapet er brukt som uttrykk for sinnsstemninger. Koloritten er dus, med et rikt spill av valører. Former og konturer oppløses i lys. Etter hvert gikk S. over til brede, raske penselstrøk med større ekspressiv kraft. Krigens grusomhet og samfunn i forfall er nå temaer han gir en billedlig fremstilling av på en direkte og provoserende måte. Stilleben 1 og 2 viser hans syn på menneskenes fråtsing og overflod. Med bakgrunn i sitt fagpolitiske engasjement har S. bevisst gått nye veier i presentasjonen av sine egne arbeider. Sammen med sin kone, keramikeren Yngvild Fagerheim, stiller S. ut to ganger i året i eget utstillingslokale på Espa. Dette er etter et ønske om å få kunsten ut av byen og de tradisjonelle utstillingslokalene for å nå ut til et nytt publikum.