Faktaboks

Tore Larsen Fjeldstad
Døpt
17. november 1713
Dåpssted
Gjerdrum

Andre opplysninger

  • Sluttet kontrakt om kjøp av hus i Piperviken 1737, men kunne ikke betale (Tingbok 51, s. 52). Samme år ble han gift med Margaretha Jensdatter. Ved skiftet etter henne 6. des. 1747 eide boet 3 hus, i Christiania og i Fjerdingen. Senere gift med Anne Amundsdatter. Ekteparet forærte i 1763 altertavle til Heni kirke. I følge innskrift var altertavlen utført av F., som da var borger i Christiania og bodde på Ø. Aamodt. Altertavlen har naive malerier fra Det Gamle- og Det nye testamentet. Disse er av interesse spesielt pga. det ikonografiske program som betoner sammenhengen mellom den gamle og den nye pakt. Programmet bekreftes av innskriftene.

Litteratur

  • Erdmann, D., Norsk dekorativmaling fra reformasjon til romantikken, Oslo, 1940, s. 142, 244–45
  • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, bd. 1, s. 146, bd. 2, s. 42

Faktaboks

Tore Larsen Fjeldstad