Liv og virksomhet

K. var som billedhugger påvirket av Peder Kjørsvik. Han skar altertavlen til Bremsnes kirke (1771) og til Frei kirke noen år senere, antagelig også altertavlen i Mo kirke, Surnadal, sistnevnte en klosset etterligning av Kjørsvik. K. var i Nord-Norge, hvor han utførte oppdrag for biskop Friis. Som maler var han påvirket av Gottfried Ezekiel og har muligens arbeidet sammen med ham. K.s første oppdrag som maler var å staffere prekestolen og altertavlen i Halsa kirke (1751). Det kjennes en rekke arbeider fra hans hånd. Hans farger er preget både av barokk og rokokko.

Familierelasjoner

Gift med

  • 1753-1768 med Martha Christophersdatter Wærløf

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Halsa, Skjerstad, Dolstad, Rørstad og Alstahaug kirker

Litteratur

  • Brodahl, J.E., En nordlandsk kirkefyrste, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1931, s. 34–37
  • Brodahl, J.E., En nordlandsk kirkefyrste, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1932, s. 99–102
  • Hagn, A., Kirkemalere i Nord-Norge, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1939, s. 112–119 (ill.)
  • Erdmann, D.
  • Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 248, 262, 306
  • Johnsen, A.O., Kristiansunds historie, Kristiansund, 1942-1963, register bd. 3, s. 809
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, register