Faktaboks

Ole Joensen Kolset
Født
1722, Halsa
Død
19. november 1789, Kristiansund

K. var som billedhugger påvirket av Peder Kjørsvik. Han skar altertavlen til Bremsnes kirke (1771) og til Frei kirke noen år senere, antagelig også altertavlen i Mo kirke, Surnadal, sistnevnte en klosset etterligning av Kjørsvik. K. var i Nord-Norge, hvor han utførte oppdrag for biskop Friis. Som maler var han påvirket av Gottfried Ezekiel og har muligens arbeidet sammen med ham. K.s første oppdrag som maler var å staffere prekestolen og altertavlen i Halsa kirke (1751). Det kjennes en rekke arbeider fra hans hånd. Hans farger er preget både av barokk og rokokko.

Familierelasjoner

Gift med

  • 1753-1768 med Martha Christophersdatter Wærløf

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Halsa, Skjerstad, Dolstad, Rørstad og Alstahaug kirker

Litteratur

  • Brodahl, J.E., En nordlandsk kirkefyrste, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1931, s. 34–37
  • Brodahl, J.E., En nordlandsk kirkefyrste, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1932, s. 99–102
  • Hagn, A., Kirkemalere i Nord-Norge, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1939, s. 112–119 (ill.)
  • Erdmann, D.
  • Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 248, 262, 306
  • Johnsen, A.O., Kristiansunds historie, Kristiansund, 1942-1963, register bd. 3, s. 809
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, register

Faktaboks

Ole Joensen Kolset