K. var som billedhugger påvirket av Peder Kjørsvik. Han skar altertavlen til Bremsnes kirke (1771) og til Frei kirke noen år senere, antagelig også altertavlen i Mo kirke, Surnadal, sistnevnte en klosset etterligning av Kjørsvik. K. var i Nord-Norge, hvor han utførte oppdrag for biskop Friis. Som maler var han påvirket av Gottfried Ezekiel og har muligens arbeidet sammen med ham. K.s første oppdrag som maler var å staffere prekestolen og altertavlen i Halsa kirke (1751). Det kjennes en rekke arbeider fra hans hånd. Hans farger er preget både av barokk og rokokko.