Faktaboks

Niclas Gulbrandsen
Født
15. mars 1930, Oslo
Død
19. juli 2013, Oslo

Etter sin debututstilling i 1963 gav G. opp å male, og han har siden helt viet seg sort-hvitt tresnittet. Til å begynne med brukte han endevedstokker (Skrik, 1965), men gikk raskt over til langved (Samtale, 1966). G.s bilder handler helst om mennesker. Han arbeider gjerne ut fra en konkret opplevelse eller situasjon (Frans, 1967, vennen F. Widerberg; Fremad, 1969, opprør mot borgerlige idealer og autoritet; Det er vel ikke så farlig, 1972 - EF-debatten), eller en fortelling diktet i ord av andre (Sòga um kapergastane og deira våde-råm av H.H. Holm, 1968; The Doer of Good av Oscar Wilde, 1977), eller diktet uten ord av ham selv (En søndagstur ned til broen og hjem igjen, 1974). G. er fascinert av den fortløpende billedrekkens begrensninger og muligheter, og han er opptatt av de billedmessige virkemidler som ligger i kroppens mime og mellomrommene. Her spores Palle Nielsens innflytelse. De tidligste arbeidene minner med sin tette, flisete og urolige stil meget om Frans Widerbergs xylografier og tresnitt fra slutten av 1950- og begynnelsen av 60-årene. Etter hvert ble strekføringen enklere, roligere og mer systematisk, formene klarere og fastere, og fordelingen av massene og av de lyse og mørke partier ble mer poengtert. De første 15 årenes produksjon viser en klar utvikling mot stadig sterkere konsentrasjon om motivets hovedaksenter. Figurene står fram med få, omhyggelig valgte snitt, mot en mørk flate (The Doer of Good, 1977). G. ønsker å bevare mest mulig av den svarte platen, som han mener er tresnittets særegne karakter.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Thorleif Gulbrandsen
 • Jenny Reierstad

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, malerlinjen, 1951-54
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg, Alexander Schultz og Aage Storstein 1954-57
 • selvlært som grafiker

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reise- og studiestipend 1967
 • Statens treårige arbeidsstipend 1969-71
 • Studiereiser til Spania og Italia 1956
 • Spania 1963
 • Hellas 1967
 • India, Nepal og Thailand 1969

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i frihåndstegning ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole 1972-78, overlærer fra 1974
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1970-72
 • medlem av Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem 1966-67, jurymedlem 1967-68
 • Foreningen Norske Grafikere, styremedlem 1970-72, jurymedlem
 • Landsforeningen Norske Malere, styremedlem 1969
 • Oslo Bildende Kunstnere
 • Medlem av den av KUD oppnevnte komité til "Vurdering av organisasjonsplaner m.v. vedrørende Nasjonalgalleriet, Oslo og Riksgalleriet", Inst. av 20. desember 1973

Priser, premier og utmerkelser

 • Landslaget Aktuell Kunsts grafikerpris 1966

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Norsk Kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Fredrikstad Kunstforening
 • Sarpsborg Kunstforening
 • Seljord Kunstforening
 • Bryne Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • 1968, H.H. Holm: Sòga um kapergastane og deira våde-råm, Oslo
 • 1973, V. Henriksen: Sølvhammeren, Jærtegn og Helgekongen, Oslo
 • 1977, O. Wilde: The Doer of Good, Oslo, eget forlag
 • 1968, Norsk Forening for Grafisk Kunst
 • 1975, Norsk Forening for Grafisk Kunst

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1965
 • Høstutstillingen, Oslo, 1967-1969
 • Høstutstillingen, Oslo, 1971
 • Høstutstillingen, Oslo, 1972
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1967
 • Nordisk Grafikkunions utst., Helsingfors, 1967
 • 1. Triennale internazionale della xilografia contemporanea, Capri, 1969
 • Xylon 7. triennale internationale de gravure sur bois, Fribourg (Sveits) og Berlin, 1976

Separatutstillinger

 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1966
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977

Litteratur

 • Malmanger, M., i Dagbladet, 05.11.1963
 • Widerberg, Frans, Widerberg, Aa, Niclas Gulbrandsen, Kunst og Kunstnere, Oslo, 1969, s.9-12
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 56
 • Skatvedt, A., i Aftenposten, 05.09.1973
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, (ill.) s. 39
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 20.11.1974
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 23.11.1974
 • Grafikk - lyrikk, 1974, s. 59 (ill)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 257
 • Helliesen, S., Menneskers handlinger og sinnsstemninger - om Niclas Gulbrandsens tresnitt, Samtiden, Oslo, 1979, nr. 4, s. 48-53

Faktaboks

Niclas Gulbrandsen