Store norske leksikon

Odd Thorsen

 • interiørarkitekt
 • industridesigner

Liv og virksomhet

T. drev egen praksis fra 1967 til 1978 da han ble leder for NSBs designsekretariat. Han hadde tidligere hatt frilansoppdrag for statsbanene og fikk nå ansvaret for gjennomføringen av etatens designprogram. Prosjektet er det mest vidtrekkende i sitt slag her i landet og er gradvis realisert fra 1979. T.s arbeide har omfattet utviklingen av nye togsett, produktutforming, fargesetting og grafisk formgiving. Etter å ha etablert eget firma i 1982 har han hovedsakelig beskjeftiget seg med transport- og urbandesign. Han har utarbeidet et tilsvarende designprogram for Oslo Sporveier og for kollektivtransporten i Oslo. T.s virksomhet omfatter også produktutvikling for byggevareindustrien.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gunnvald Thorsen
 • Solveig Johansen

Gift med

 • Liv K. Andreassen

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, avdeling for møbler og innredningsarkitektur 1962-67, Industridesignerseminaret 1972-73.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

En rekke studiereiser i Europa; studieopphold i Roma 1973.

Stillinger, medlemskap og verv

Overarkitekt NSBs designsekretariat 1978-82; Medlem Norske Interiørarkitekters Landsforening; Norske Industridesignere.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Nordisk industridesign, 1976

Eget forfatterskap

 • NSBs designhåndbok 1980-82. Design i NSB, Byggekunst 1979, s. 363–64 (ill.)
 • Ekspresstogets utforming, Vårt yrke, 1982, nr. 4, s. 9–10 (ill.)

Litteratur

 • Nordisk industridesign, 1976, ill. nr. 60, katalog Kunstindustrimuseet i
 • Vårt yrke, 1978, s. 24–25, 73, 87 (ill.)
 • Vårt yrke, 1979, nr. 3 s. 4–5, nr. 5 s. 10–12 (ill.)
 • Vårt yrke, 1982, nr. 11 s. 15
 • Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, register (ill.)
 • Aftenposten, 20.02.1985, (ill.)
 • i Dagbladet, 13.06.1985, (ill.)