T. drev egen praksis fra 1967 til 1978 da han ble leder for NSBs designsekretariat. Han hadde tidligere hatt frilansoppdrag for statsbanene og fikk nå ansvaret for gjennomføringen av etatens designprogram. Prosjektet er det mest vidtrekkende i sitt slag her i landet og er gradvis realisert fra 1979. T.s arbeide har omfattet utviklingen av nye togsett, produktutforming, fargesetting og grafisk formgiving. Etter å ha etablert eget firma i 1982 har han hovedsakelig beskjeftiget seg med transport- og urbandesign. Han har utarbeidet et tilsvarende designprogram for Oslo Sporveier og for kollektivtransporten i Oslo. T.s virksomhet omfatter også produktutvikling for byggevareindustrien.