Faktaboks

Carl Roll Røstvig
Født
19. november 1887, Madagaskar
Død
22. mars 1957, Stavanger

R. var misjonærsønn og hadde en del av sin oppvekst på Misjonsskolen i Stavanger sammen med bl.a. Hugo Lous Mohr og Fartein Valen. Etter Tegneskolen reiste han til USA hvor han hadde forskjellig arbeid før han kom inn på et kunstakademi i Chicago. I 1909 studerte han grafikk ved akademiet i Leipzig. I 1913 og senere i 1920 og -26 kom R. til Paris, og mottok her de grunnleggende impulser for sitt maleri. Utstillingen hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1915 dokumenterte den franske innflytelsen, først og fremst fra Cézanne, og utover i 20-årene kom i tillegg inntrykk fra kubismen, André Lhote og Othon Friesz. Senere kom R. også til å bli meget opptatt av Henri Rousseaus arbeider. R.s tidlige bilder kunne virke mer intellektuelt tenkt enn kunstnerisk følt. Portrettene var gjerne malerisk friere og følsomt og godt karakterisert. I sin videre produksjon beholdt R. en kresen sans for det komposisjonelle, mens formspråket varierte. Han kunne bruke naturalistiske uttrykksmidler i bilder med kubistisk formspråk. Han både abstraherte og malte rent naturalistisk. Koloritten vekslet fra klare, rene farger til brutte, ofte mørke toner. Kravet til formen kom ofte i konflikt med ønsket om et idé- og følelsesinnhold i bildene. Flere av hans anekdotiske arbeider ble for litterære og symbolpregede, men har gjerne en særpreget og fortettet atmosfære. R.s grundige og konsekvente komposisjon er særlig merkbar i nøytrale motiver som stilleben og blomsterbilder, hvor han ofte oppnådde fine koloristiske virkninger. Dominerende i hans produksjon er likevel motiver fra Stavanger by- og havnemiljø og fra bryggene, sjøhusene, sjøen og båtene i Skudenes, hvor han malte helt fra 1918 og mer eller mindre isolerte seg fra slutten av 30-årene. R. var også en dyktig tegner og har laget en rekke fine barnetegninger og portretter, bl.a. det følsomme portrettet av vennen Fartein Valen på dødsleiet (1952). Blant R.s malte portretter kan nevnes de tidlige av Arne Garborg (1913–15) og Maleren Torstein Torsteinson (1914) og det Cezanne-inspirerte portrettet av Fabrikkeier Th. Lied.

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1904–05
 • Kunstakademiet i Chicago 1906
 • Kunstakademiet i Leipzig, grafisk linje 1909

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Røwdes legat 1926
 • Opphold i USA ca. 1905-06
 • studieopphold i Leipzig 1909
 • London 1913
 • Paris 1913–14, -20, -26

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner og kunstanmelder Stavanger Aftenblad i flere år, bl.a. 1912–18
 • tegnelærer Kongsgaard skole, Stavanger kort tid 1920-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger Faste Galleri og Haugesund Billedgalleri
 • Sandnes Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1909
 • Stavanger Kunstforening, 1917
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Stavanger Kunstforening, 1925
 • Minneutstilling, Stavanger Kunstforening, 1958
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1919
 • Bergens Kunstforening, 1920

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1918
 • Høstutstillingen, 1920-1921
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1934
 • Høstutstillingen, 1937-1939
 • Vestlandsutstillingen, 1926
 • Vestlandsutstillingen, 1928-1929
 • Vestlandsutstillingen, 1931-1932
 • Vestlandsutstillingen, 1935-1936
 • Jubileumsutstilling, Stavanger Kunstforening, 1925
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Trønder- og vestlandsmalere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1930
 • Vennskapsbyutstilling, Stavanger, 1953-1954
 • Vennskapsbyutstilling, Esbjerg, 1953-1954
 • Vennskapsbyutstilling, Eskilstuna, 1953-1954
 • Vennskapsbyutstilling, Jyväskylä, 1953-1954
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975
 • Skudeneshavn 100-års jubileums, 1957

Portretter

 • Portrettegning signert "JB-19" gjengitt i Morgenposten 2.10.1919
 • Tegnet selvportrett gjengitt i Norske Intelligenssedler 2.10.1919
 • Tegnet selvportrett (1958?) gjengitt i G. S. Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965, s. 156

Litteratur

 • Tveteraas, R. (Red.), Stavanger 1814–1914, Stavanger, 1914, s. 250
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 214 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 214, 222 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 150
 • Hidle, G. S., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 155–59, 269–70 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 126, 242
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975, s. 19 (ill.), 24, katalog Stavanger Kunstforening
 • Hidle, G. S., Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 126–27 (ill.)
 • Rogaland, Oslo, 1979, s. 356–57 (ill.), Bygd og by i Norge