Faktaboks

Hans Thøger Winther
Født
1786, Thisted, Danmark
Død
1851, Christiania

W. drev sitt eget boktrykkeri i Christiania fra 1826, men fikk størst betydning som litograf. I 1823 skaffet L. Fehr og Søn den første steinpresse til Christiania, og allerede året etter kom W. med sine første steintrykk fra egen litografianstalt. Av W.s store produksjon av litografiske blad kan nevnes bl.a. en rekke gjengivelser av Jacob Munchs portretter av kjente nordmenn, bl.a. portretter av statsråd J. C. Dahl og av Chr. Krohg; portretter av Mauritz Hansen, J. A. Hjelm og statsråd Niels Hertzberg m.fl. og Den kloge kone, Aar 1832, tegnet av Johannes Flintoe; gjengivelsen av Cantarinis Madonna, tegnet av J. S. Welhaven; en rekke norske byprospekter og landskapsscener, ofte uten tegnerens signatur, og flere av Peter Wergmanns landskaper fra 1830-årene. W. laget også store prakttrykk som bladet av Christiania (1835) med datidens monumentalbygg, trykket av grunnloven med dekorative allegorier rundt sidene (1837) og gjengivelsen av Krohgstøtten, Norges første offentlige monument. W. utgav dessuten bokverk som Johannes Flintoe og Mauritz Hansens Scener af Reiselivet i Norge og den første norske billedbibel, forsynt med stålstikk og originale litografier (1837), foruten flere illustrerte hefteskrifter, hvor han selv var redaktør.

Stillinger, medlemskap og verv

 • Egen litografianstalt, Christiania fra 1824 og eget boktrykkeri samme sted fra 1826
 • redaktør for Bien, et Maanedskrift for Moerskabslæsning 1832-38, Norsk Penning-Magazin 1834-42, Norske Læsefrugter, et æsthetisk Maanedsskrift 1839-40 og Ny Hermoder, et æsthetisk Ugeskrift 1841-43

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Litteratur

 • Kaptein Georg Prahl, 1896, s. 24
 • Slægten fra 1814, 1911, s. 364–66
 • Kunst og Kultur, 1911, s. 77
 • Kunst og Kultur, 1920, s. 144 (ill.)
 • Samtiden, 1919, s. 188
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, register
 • Bodø by 1816-1966, 1966, register
 • Med kunstnarauge, 1969, s. 143
 • Norske grafikere, 1979, s. 140

Faktaboks

Hans Thøger Winther