W. drev sitt eget boktrykkeri i Christiania fra 1826, men fikk størst betydning som litograf. I 1823 skaffet L. Fehr og Søn den første steinpresse til Christiania, og allerede året etter kom W. med sine første steintrykk fra egen litografianstalt. Av W.s store produksjon av litografiske blad kan nevnes bl.a. en rekke gjengivelser av Jacob Munchs portretter av kjente nordmenn, bl.a. portretter av statsråd J. C. Dahl og av Chr. Krohg; portretter av Mauritz Hansen, J. A. Hjelm og statsråd Niels Hertzberg m.fl. og Den kloge kone, Aar 1832, tegnet av Johannes Flintoe; gjengivelsen av Cantarinis Madonna, tegnet av J. S. Welhaven; en rekke norske byprospekter og landskapsscener, ofte uten tegnerens signatur, og flere av Peter Wergmanns landskaper fra 1830-årene. W. laget også store prakttrykk som bladet av Christiania (1835) med datidens monumentalbygg, trykket av grunnloven med dekorative allegorier rundt sidene (1837) og gjengivelsen av Krohgstøtten, Norges første offentlige monument. W. utgav dessuten bokverk som Johannes Flintoe og Mauritz Hansens Scener af Reiselivet i Norge og den første norske billedbibel, forsynt med stålstikk og originale litografier (1837), foruten flere illustrerte hefteskrifter, hvor han selv var redaktør.