L. gikk i lære i Bergen. Foruten vanlig gardsredskap smidde han atskillige låser og beslag. Han tok også imot bestillinger fra utenbygds folk, og i 1833 smidde han den praktfulle portlås for garver Ytteborg i Christiania.