K. begynte med grafikk i 1968 da han ikke hadde økonomiske midler til å realisere sine ideer innenfor skulptur. Han uttaler at det for ham er viktig å kjenne motstanden i materialet, og derfor valgte han koldnål som sitt viktigste medium. Likeledes har strekens kvalitet på trykkpapiret stor betydning. I de senere år har K. arbeidet med akvareller, tegninger, gouacher og collager, teknikker som gir større mulighet for spontanitet. K. mener at en kunstners hovedoppgave er å formidle et budskap. Derfor benytter han et formspråk som er rikt på symboler og dekorative elementer. På separatutstilling i Galleri Tanum i 1982 gikk trekantsymbolet igjen i mange av hans bilder. Dette elementet har K. hentet fra det gamle Egypt. Den samlende formen kan i forskjellige sammenhenger knyttes til samfunnets hierarkiske oppbygging, maktkamp og maktbalanse. I 1975 var K. med på å starte Fellesverkstedet Myren Grafikk i Kristiansand. Her arbeidet han som fast medlem til 1979.