Faktaboks

Jan Kolstad
Kolstad, Jan Albert
Født
22. juni 1943, Oslo

K. begynte med grafikk i 1968 da han ikke hadde økonomiske midler til å realisere sine ideer innenfor skulptur. Han uttaler at det for ham er viktig å kjenne motstanden i materialet, og derfor valgte han koldnål som sitt viktigste medium. Likeledes har strekens kvalitet på trykkpapiret stor betydning. I de senere år har K. arbeidet med akvareller, tegninger, gouacher og collager, teknikker som gir større mulighet for spontanitet. K. mener at en kunstners hovedoppgave er å formidle et budskap. Derfor benytter han et formspråk som er rikt på symboler og dekorative elementer. På separatutstilling i Galleri Tanum i 1982 gikk trekantsymbolet igjen i mange av hans bilder. Dette elementet har K. hentet fra det gamle Egypt. Den samlende formen kan i forskjellige sammenhenger knyttes til samfunnets hierarkiske oppbygging, maktkamp og maktbalanse. I 1975 var K. med på å starte Fellesverkstedet Myren Grafikk i Kristiansand. Her arbeidet han som fast medlem til 1979.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Cathrine Fürst
 • Kaare Kolstad

Gift med

 • Randi Kaas, tekstilkunstner

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Eidsvoll

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Gert Jynge og Ernst Magne Johansen 1961–62, under Chrix Dahl 1968–69 og 1973–74
 • California College of Arts and Crafts 1966–67

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens etableringsstipend 1979 og materialstipend 1981
 • Studieopphold i USA 1964–68
 • Studiereiser til Nederland, Frankrike, Tyskland, Italia, Hellas, Tyrkia, Sveits og Jugoslavia 1969
 • England 1973, -76, -78
 • Canada, USA og Mexico 1974

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Fellesverkstedet Myren Grafikk 1975–79
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere
 • medlem Bildende Sørlandskunstneres Forening, formann 1978–79
 • medlem Akershus Bildende Kunstneres Forening, styremedlem og daglig leder 1981

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Christianssands Faste Galleri
 • Norsk kulturråd
 • Riksgalleriet
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Vest-Agder fylke

Illustrasjonsarbeider

 • To opplag à 100 grafiske blad for Landslaget Aktuell Kunst 1980

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1973-1976
 • Høstutstillingen, 1979
 • Høstutstillingen, 1981
 • Sørlandsutstilling, 1976-1979
 • Sørlandsutstilling, 1980
 • Trøndelagsutstilling, 1980
 • Østlandsutstilling, 1981-1982
 • Akershus Bildende Kunstneres Forening, Huseby gård/Nannestad bibliotek, 1980
 • Christianssands Kunstforening juleutstilling, 1980
 • Seljord Kunstforening sommerutstilling, 1980
 • Seljord Kunstforening sommerutstilling, 1982
 • Bergen kunstforening, 1975-1979
 • Kristiansand kunstforeninger, 1975-1979
 • Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1975-1979

Separatutstillinger

 • Gall. Christian Quart, Kristiansand, 1980
 • Aurskog/Høland Kunstforening, 1981
 • Gall. U-12, Oslo
 • Gall. Tanum, Oslo
 • Gall. Henrik, Eidsvoll, 1982

Portretter

 • Selvportrett gjengitt i H. Flor (red.): Norske grafikere i dag, Oslo 1979, s. 86

Litteratur

 • Agder, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 261
 • Trønnes, J., i Kvinner og Klær, Oslo, 26.04.1977
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 194
 • Opstad, G., i Fædrelandsvennen, 22.04.1978
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 86 (ill.)
 • Sørlandet, 08.11.1980
 • Aktuell Kunst. Informasjon, Oslo, 01.1981, nr. 1
 • Bergersen, J., i Akershus Arbeiderblad, 19.02.1981
 • Indre Akershus Blad, 24.02.1981, (ill.)
 • Lie,W., i Aftenposten, 13.02.1982
 • Verdens Gang
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 23.02.1982
 • Dagbladet, 01.03.1982, (ill.)