Faktaboks

Peter Bull
Døpt
12. januar 1805
Dåpssted
Fredrikstad
Død
11. mai 1839, Milton, Kent

Andre opplysninger

  • B.s søster var gift med sogneprest og stortingsmann (senere biskop og kirkestatsråd) Hans Riddervold, som var Thomas Fearnleys venn og en av Nasjonalgalleriets grunnleggere. B. kom til Dresden i september 1824 og ble J.C. Dahls første norske elev. Allerede året etter fikk han utstilt tre-fire arbeider, flere av dem kopier etter Dahl, på Kunstakademiets utstilling i Dresden. I sin dagbok for 6. desember 1829 skriver Dahl at han har "skrevet til Presten Riddervold, P. Bulls svoger, om at sende ham 1 af Bulls Malerier Copie efter mig - - samme Mal. er Heftye tilbøyelig at kiøbe - -".

Familierelasjoner

Sønn av

  • Marthe Sophie Smith
  • Andreas Bull, kjøpmann

Litteratur

  • Aubert, A., Professor Dahl, (Kristiania, 1893, s. 196
  • Bull, M., Østlandsslekten Bull, Oslo, 1933, s. 38

Arkivalia

  • Universitetsbiblioteket, Oslo, 06.12.1829, J.C. Dahls dagbok