E. arbeidet i ti-årsperioden etter Statens Håndverks- og Kunstindustriskole med bokillustrasjoner, vesentlig skolebøker (Cappelen, Gyldendal) men også frilans for bl.a. fjernsynet. E. har vist seg å tilhøre en klar naturalistisk tradisjon. Ved sin første separatutstilling i Galleri Tanum, Oslo 1976, kunne man registrere at hun utover det å gjengi et rent naturalistisk studium også ønsket å tilføre skulpturene et mer bestemt følelsesladet uttrykk, særlig i portrettene av ungdom eller barn preget av forventninger og uvisshet over det å bli voksen. Hennes motivkrets er ofte hentet fra et artistisk miljø, f.eks. fra dans og musikk, som i positiv betydning igjen kan gi formen en viss anspent, flyktig karakter. Senere har hun, f.eks. i sitt vinnerutkast (detalj) til konkurransen om skulptur til plassen foran Oslo Konserthus 1978, også oppnådd en viss form for forenkling, ikke bare for å oppnå en abstraksjon, men også for å forsterke det følelsesmessige innhold.