Liv og virksomhet

H. var i sine tidlige arbeider påvirket av Göteborgmalerne Birger Simonsson og Gösta Sandels. Senere fikk Henrik Sørensen betydning for hennes kunst. Karakteristisk for hennes malerier var friskheten i penselstrøket og hennes særpregede koloristiske talent. Minneutstillingen i Kunstnerforbundet i 1964 inneholdt malerier og noen akvareller malt i perioden 1917-34. Det var portretter, stilleben og landskaper, fortrinnsvis fra Skåtøy ved Kragerø og Holmsbu.

Familierelasjoner

Datter av

  • Charlotte Abrahamson, maler
  • Otto Mannheimer

Gift med

Utdannelse

Valands målarskola, Göteborg under Birger Simonsson; elev av Carl Wilhelmson og Isaac Grünewald, Stockholm og av Henrik Sørensen, Oslo.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Flere studiereiser til Frankrike.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Göteborgs konstmuseum

Utstillinger

Separatutstillinger

  • Kunstnerforbundet, Oslo, 1931
  • Minneutst., Konsthallen, Göteborg, 1935
  • God Konst, Göteborg, 1947
  • Minneutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1964

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, Oslo, 1933

Portretter

  • Maleri utført av Jean Heiberg (1931), gjengitt i H. Grevenor: Jean Heiberg, Oslo 1933, s. 48 og Dobbeltportrett (1922, Nasjonalgalleriet, Oslo)
  • Maleri utført av Henrik Sørensen (1919, Nasjonalgalleriet, Oslo)

Litteratur

  • Svenskt Konstnärslexikon, Malmö, 1957, bd.3, s.86
  • Aftenposten, 14.05.1964
  • Morgenbladet, 20.05.1964, (ill.)
  • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 20.05.1964
  • Mæhle, O., i Dagbladet, 26.05.1964
  • Rosseland, I., i Vårt Land, 29.05.1964
  • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 88, 206