H. var i sine tidlige arbeider påvirket av Göteborgmalerne Birger Simonsson og Gösta Sandels. Senere fikk Henrik Sørensen betydning for hennes kunst. Karakteristisk for hennes malerier var friskheten i penselstrøket og hennes særpregede koloristiske talent. Minneutstillingen i Kunstnerforbundet i 1964 inneholdt malerier og noen akvareller malt i perioden 1917-34. Det var portretter, stilleben og landskaper, fortrinnsvis fra Skåtøy ved Kragerø og Holmsbu.