H.s produksjon består vesentlig av akvareller og tegninger. Hun har hentet motiver fra landskap og mennesker hun har møtt i Nord-Norge, Trøndelag og på en rekke reiser til fjerne strøk. Disse reiseskildringer har i formen utviklet seg fra en sikker og detaljrik naturalisme mot en knappere og mer registrerende form med mer umiddelbar opplevelse av motivene. Hun mestrer akvarellens flyktige og transparente virkning, og streken i tusj, penn og tørrpensel er rask og variert. Hun har også laget flere portretter, bl.a. av Harald Sæverud (kulltegning, 1972) og Victoria Bachke (olje), samt tegninger av Aase Nordmo Løvberg, Robert Levin, Finn Audun Oftedal m.fl. H. har dessuten malt en kopi av det eneste autentiske portrett av Johann Sebastian Bach i Altes Rathaus i Leipzig.