På sin egentlige debututstilling i Christiania Kunstforening i 1919 viste K. en rekke sterkt ekspressive landskaper og portretter holdt i kraftige farger og utført med brede, uvørne strøk. Denne uttrykksformen holdt hun fast ved hele sitt liv, skjønt koloritten ble noe mer behersket med årene. Motivkretsen ble etter hvert utvidet til å omfatte også figurkomposisjoner, gjerne med et religiøst preg, og ved siden av landskapsskildringene (oftest motiver fra Telemarks fjellbygder og den svenske vestkysten) står disse sentralt i hennes produksjon. Hun malte også stilleben. K. deltok sjelden eller aldri på kollektivutstillinger, men sammen med ektemannen, maleren Ture Holm, stilte hun jevnlig ut separat, fortrinnsvis i østlandsområdet.