Faktaboks

Ludwig Zapffe
Zapffe, Haakon Ludwig
Født
12. juli 1868, Christiania
Død
30. oktober 1908

Z. arbeidet hos arkitektene Paul Due og Bernhard Steckmest, Oslo. Han var ansatt ved frihavnene i Hamburg og Kiel ca. 1/2 år, og assistent hos stadskonduktøren i Kristiania og senere hos arkitekt Christian Reuter samme sted Sannsynligvis arbeidet han hos sistnevnte under oppførelsen av Hollendergården, Stortingsgt. 14. I 1894 startet Z. egen arkitektpraksis i Kristiania Det kan se ut som om Z. hovedsakelig tegnet leiegårder. Grunnplanene til disse er etter tyske forbilder fra annen halvpart av 1800-tallet. Fasadene er i rik og dekorativ renessansestil, med skulpturer og kraftig markerte vindusomramninger og gesimser. Fasadene kan være både i pusset og glassert tegl, f.eks. Cort Adlers gt. 2 (1897). Bygningene fra århundreskiftet viser overgangsformer fra renessanse til jugend.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hakon Engebart Zapffe, possementmaker
 • Clara Evelin Ernst

Gift med

 • Sophie Louise Fredrikke Timm

Utdannelse

 • Baugewerbeschule, Eckernförde 1888
 • Königlich Technische Hochschule, Berlin - Charlottenburg, hospitant 1892-93

Utførte arbeider

 • Alle i Oslo. Fiskehall, Hegdehaugsvn.
 • Villa i Geitmyrsvn. for Ringnes
 • Forretningsgård Lybekkergt. 1 (1898)
 • Leiegårder: Cort Adlers gt. 2 (1897-98)
 • Oscars gt. 44 (1897)
 • Bygdøy allé 37 (1898-99, revet), 53, 55, 57, 58 B (1898), 59, 60
 • Løvenskiolds gt. 4 (1898)
 • Jacob Aalls gt. 19 (1898-1900)
 • Drammensvn. 720 (1890-årene)
 • Ullevålsvn. 61 (1890-årene)
 • Leiegård, Elisenbergvn. uten nr. (1890-årene)
 • Leiv Erikssons gt. 3 (1902-07)
 • Waldemar Thranes gt. 59
 • Solligt. 3

Litteratur

 • Vor tid, 1908, s. 479
 • Teknisk Ukeblad, 1908, s. 260
 • Morgenposten, 26.10.1908