Z. arbeidet hos arkitektene Paul Due og Bernhard Steckmest, Oslo. Han var ansatt ved frihavnene i Hamburg og Kiel ca. 1/2 år, og assistent hos stadskonduktøren i Kristiania og senere hos arkitekt Christian Reuter samme sted Sannsynligvis arbeidet han hos sistnevnte under oppførelsen av Hollendergården, Stortingsgt. 14. I 1894 startet Z. egen arkitektpraksis i Kristiania Det kan se ut som om Z. hovedsakelig tegnet leiegårder. Grunnplanene til disse er etter tyske forbilder fra annen halvpart av 1800-tallet. Fasadene er i rik og dekorativ renessansestil, med skulpturer og kraftig markerte vindusomramninger og gesimser. Fasadene kan være både i pusset og glassert tegl, f.eks. Cort Adlers gt. 2 (1897). Bygningene fra århundreskiftet viser overgangsformer fra renessanse til jugend.