B. var opprinnelig gruvearbeider, men drog i 1919 til Kristiania for å begynne på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Etter endt utdannelse forsøkte han å livnære seg som billedhugger i hovedstaden, men måtte gi opp og drog tilbake til sin hjembygd, hvor han gikk over til å male og tegne. Han arbeidet særlig som illustratør og var i en årrekke knyttet til Arbeider-Magasinet.