H. var ansatt som arkitektassistent hos arkitekter i Kristiania og Trondheim, bl. a. hos Axel Guldahl. Han praktiserte i Narvik 1919–21, deretter i Kristiania. H. var blant de første som tegnet kinoer som selvstendige bygninger i Norge, et hovedverk er Colosseum kino , Oslo (1928) som han tegnet sammen med Gerhard Iversen. Før brannen (ca. 1960) var denne bygningen med sin store kuppel og de opprinnelige detaljene et karakteristisk uttrykk for 1920-årenes nyklassisisme. H.s arbeider som arkitekt etter 1930 er preget av enkel funksjonalisme. H. var en dyktig tegner av arkitekturperspektiver og ble ofte benyttet av andre arkitekter, bl. a. utførte han perspektivtegningene for Brente Steders Regulering til en rekke gjenoppbyggingsplaner for norske byer under 2. verdenskrig. Hans virksomhet som tegner og maler var for øvrig mindre fremtredende, bortsett fra at han ofte skal ha utført dekorative arbeider i egne byggverk.