Faktaboks

Jacob Hanssen
Hanssen, Jacob Olav Martin
Født
20. september 1892, Senja
Død
januar 1962, Oslo

Brente Steders Regulerings plan for gjenreising av Bodø

Nasjonalmuseet.

1943

Nasjonalmuseet.

H. var ansatt som arkitektassistent hos arkitekter i Kristiania og Trondheim, bl. a. hos Axel Guldahl. Han praktiserte i Narvik 1919–21, deretter i Kristiania. H. var blant de første som tegnet kinoer som selvstendige bygninger i Norge, et hovedverk er Colosseum kino , Oslo (1928) som han tegnet sammen med Gerhard Iversen. Før brannen (ca. 1960) var denne bygningen med sin store kuppel og de opprinnelige detaljene et karakteristisk uttrykk for 1920-årenes nyklassisisme. H.s arbeider som arkitekt etter 1930 er preget av enkel funksjonalisme. H. var en dyktig tegner av arkitekturperspektiver og ble ofte benyttet av andre arkitekter, bl. a. utførte han perspektivtegningene for Brente Steders Regulering til en rekke gjenoppbyggingsplaner for norske byer under 2. verdenskrig. Hans virksomhet som tegner og maler var for øvrig mindre fremtredende, bortsett fra at han ofte skal ha utført dekorative arbeider i egne byggverk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Augustinus Hanssen, skredder
 • Elise Sparbo

Utdannelse

 • Trondheim tekniske læreanstalts arkitektlinje 1910–14

Utførte arbeider

 • Lillestrøm kinotheater (1923–24)
 • Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 8, Oslo (1928, brent og gjenoppført i modernisert form ca. 1960) sm. m. Gerhard Iversen
 • Asker realskole og gymnas (1956), etter konkurranse 1946 og 1948 sammen med Victor Schaulund
 • Rådhus i Ski
 • Velferdshus og en rekke andre bygninger for Store Norske Spitsbergen Kullkompani, Svalbard
 • Samfunnshus med kino, Hønefoss
 • Emblem for Den norske ingeniørforening
 • Leiegårder i Oslo: Elisenbergvn. 8, Bergensgt. 15 og Erling Skjalgssons gt. 16 (1931–33) sammen med Gerhard Iversen
 • Monrads gt. 1–3 og Ringgt. 2-4 (1938–39) sammen med Ragnvald Tønsager
 • Rosenhoffgt. 1 (1939)
 • Ullevålsvn. 10 (1940)
 • Stavangergt. 44 (1950)
 • Prosjekter: Premie for ominnredning og utsmykning av laugsalen, Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantz gt. 7 (1924) sammen med Paul Ansteinsson
 • Innkjøp i Aftenpostens konkurranse om landshoteller (1934) sammen med Sam. Axelsen
 • Innkjøp i konkurranse om Drammens bybro (1926) sammen med ingeniør Sigurd Hagen
 • Premie for herredshus i Asker (1939) sammen med Victor Schaulund og Harald Tørum
 • Premie for bebyggelsesplan i indre bydeler på Gjøvik (1949) sammen med Victor Schaulund

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1911

Litteratur

 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 03.10.1911
 • Alstad, O. J., Trondhjemsteknikernes matrikel, Trondheim, 1916, s. 314
 • Alstad, O. J., Trondhjemsteknikernes matrikel, Trondheim, 1932, s. 93, tillegg
 • Hals, H., Lillestrøms historie, (Skien, 1978, bd. 2, s. 13, 100 (ill.)
 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender 1925–45, Oslo, (u. å.), register s. 369 (ill.)
 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender 1945–55, Oslo, (u. å.), register s. 69 (ill.)
 • Aftenposten, 30.01.1962
 • Morgenbladet, 30.01.1962
 • Arkitektnytt, 1962, s. 67
 • Byggekunst, 1924, s. 80
 • Byggekunst, 1926, s. 30-32 (ill.), 95
 • Byggekunst, 1928, s. 39-42 (ill. Colosseum kino)
 • Byggekunst, 1934, s. 188, 190 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 39
 • Byggekunst, 1939, s. 139-40 (ill.)
 • Byggekunst, 1943, hefte 1 s. 3, 5, 18-22 (ill.), hefte 3 s. 12-18 (ill.)
 • Byggekunst, 1944, s. 60-65 (ill.), 100-08 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 154 (ill.)
 • Byggekunst, 1957, s. 134-37 (ill.)

Faktaboks

Jacob Hanssen