Etter at L. hadde vært ved kunstakademiet i München, der han for en rekke utstilte tegninger fikk "lobende Erwähnung", måtte han pga. dårlig økonomi vende tilbake til Bergen i 1885. Her levde han resten av sitt liv. Ved siden av sin malergjerning virket han som tegnelærer ved flere skoler og arbeidet i flere år som assistent for Fridthjof Smith-Hald. I tiden 1886–96 skal han ha solgt 5 bilder til Bergens Kunstforening, deriblant Fra Nordfjord (Høstutstillingen 1886) og Fra Fjøset. L. spesialiserte seg som dyremaler, men malte også genre- og landskapsbilder. Han var blant de malere som fortsatte å male tradisjonelle motiver i en nasjonalromantisk tradisjon inn i dette århundre. Flere av hans bilder ligger tett opp til det en kunne kalle "trivialkunst". Noen av dem ble trykket som postkort (antagelig J. Karlsen, Bergen og Kristiania lithographiske Aktiebolag). Det var fjord- og andre landskapsbilder og bondeinteriører, alle med kvinner i nasjonaldrakt.