Faktaboks

Mathias Mathisen
Midtstrøm, Karl Mathis Mathisen
Født
19. januar 1775, Hemnes i Rana
Død
10. mars 1859, Hernes ved Bodø

M. arbeidet som handelsbetjent på Ytre Helgeland til han i 1803 begynte å ta undervisning i orgelspill i Trondheim. Samtidig tok han tegneundervisning hos Mathias Dalager. M.s eldste kjente bilder er av organist Ole Andreas Lindeman og hustru (ca. 1803). Rike trondhjemmere bekostet et opphold ved kunstakademiet i København 1806–07, der M. gjennomgikk klassene fram til modellskolen, som han ble opptatt ved, men neppe har gått særlig lenge i. Fra november 1807 til våren 1814 var han bosatt i Trondheim og hadde en tegneskole der, samtidig som han malte portretter og prospekter. Portrettene viser at Jens Juel har vært hans forbilde. De er stivt tegnet og forholdsvis skjematiske, men innen gruppen av samtidige malere i Trondheim peker M. seg ut som den betydeligste. M. var organist i Bodø 1816–42 og hadde eget gårdsbruk der. Han har malt enkelte portretter i 1820-årene, men tyngdepunktet i hans virksomhet syns å ligge i årene 1810–14. M. har også tegnet prospekter fargelagt i lyse gjennomskinnelige akvarelltoner. De har en nøyaktig stilisert tegning. Prospektene er fra Trondheim, Hammerfest, Bodø og Tromsø. Han har også malt miniatyrportretter på elfenben. I alt kjennes ca. 40 arbeider fra M.s hånd, de fleste utført i pastell.

Utdannelse

 • Elev av Mathias Ferslev Dalager, Trondheim 1803–05
 • kunstakademiet, København januar 1806 - høsten 1807

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i København 1806–07

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Norsk Folkemuseum

Litteratur

 • Trondhjems Adresseavis, 17.11.1807
 • Trondhjems Adresseavis, 11.1809
 • Trondhjems Adresseavis, 11.1810
 • Trondhjems Adresseavis, 26.03.1814
 • Brodahl, J. E., Pastelmaler Mathias Mathisen, Trondhjemske samlinger, Trondheim, 1923, ny rekke bd. 1. s. 24–38 (ill.)
 • Johnsen, A. O., Kristiansunds historie, Kristiansund, 1942-1963, bd. 2, s. 315
 • Coldevin, A., Bodø by 1816–1966, Bodø, 1966, register s. 570 (ill.)

Faktaboks

Mathias Mathisen