Faktaboks

Conrad Fredrik von der Lippe
Lippe, Conrad Fritz von der; Lippe, Conrad Fredrik von der
Født
8. oktober 1833, Kristiansand
Død
27. desember 1901, Klyva gård, Os i Hardanger

L. bosatte seg i Kristiansand som privatpraktiserende arkitekt i 1856, men flyttet alt høsten 1857 til Stavanger hvor han fikk stilling som lærer ved Stavanger offentlige tegneskole. I 1860 ble han ansatt som bygningsinspektør samme sted. Fra 1870 til 1900 var L. stadskonduktør i Bergen hvor han også hadde privat arkitektpraksis, fra 1873 - 81 i kompaniskap med Hans Heinrich Jess under navnet von der Lippe & Jess. Fra 1881 utelukket stadskonduktørstillingen privat arkitektvirksomhet innenfor Bergens bygrense. Som Stavangers første fastboende arkitekt var L. i en 13-års periode i stor grad med på å utforme bybildet. Fasadedekorasjonene på hans egen bolig ved Bredevannet med portretter av arkitektene Kallikrates, Brunelleschi, Michelangelo og Schinkel, gir en pekepinn på de stilarter L. arbeidet i. I hovedsak tegnet han likevel bygninger i nygotikk og nyrenessanse. Både , Stavanger og fondavslutningen på Torvet i Bergen, Finnegården, Kjøttbasaren og hjørnehuset mot Vetrelidsalmenningen sies å være utformet på en måte som tilsvarer Hannoverskolens arbeider, til tross for at L. Ikke studerte arkitektur hos professor Conrad Wilhelm Hase i Hannover. De sistnevnte tre bygningene er ganske forskjellig både i form og størrelse, likevel bindes de godt sammen av lik materialbruk og stil, rød tegl med pusset dekor og en stil knyttet til nordtysk senmiddelaldergotikk. Samtidig som Kjøttbasaren danner fond for Torvet, har den også en dekorativ fasade mot Vetrelidsalmenningen. Bortsett fra St. Petri kirke som er en teglsteinskirke, er alle kirkene L. tegnet, bygd i tre. I flere tilfeller har én kirke stått modell for senere utførte, f.eks. Sund for Varaldsøy kirke. L.s virksomhet som kirkearkitekt har vært fremhevet, men hans tre kirker skiller seg ikke vesentlig fra andre samtidige kirkebygg.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jacob von Der Lippe, stiftsprost, biskop (1797 - 1878)
 • Ingeborg Erichsen (1800 - 1880)

Gift med

 • 1859 med Johanne Louise Caroline Voigt (f. 1837)

Utdannelse

 • Studerte naturhistorie, mineralogi, kjemi, fysikk, geometrisk tegning og matematikk ved Polytechnische Schule, Hannover 1851-53
 • studier i Darmstadt og Berlin

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Bergens håndverks- og industriforening fra 1870, viseformann 1875 - 76, formann 1876 - 77, 1880 - 81, 1889 - 93
 • medlem bestyrelsen for Den Nationale Scene i Bergen fra 1876
 • medlem Den norske Ingeniør- og Arkitektforening fra 1880
 • styremedlem Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Bergensavdeling

Utførte arbeider

 • I Stavanger når annet ikke er nevnt. Kirkegt. 15 (1857)
 • Colonialforretningshus, Kirkegt. (1857)
 • Skole for Haugesund (1858 - 60)
 • Egen bolig ved Bredevannet, Kongens gt. 49 (1860-årene)
 • Kongsgård skoles gymnastikksal (1861)
 • Grimstad Sparebank (1862)
 • Fengsel etter justisdepartementets mønstertegning (1863 - 64, revet)
 • Ombygging av det gamle rådhus, tidligere Mariakirken til lokale for den faste brannvakt (1865, revet 1883)
 • Stavanger Sparebank samt festivitetssal, hjørnet Kirkegt./Kongens gt. (1865, revet)
 • Høle prestegård, Høgsfjord (1866)
 • Hovedbygningen på Bjergsted for stadshauptmann Wilhelm Hansen (1860-årene)
 • Villa Snøringsmoen, Lillesand for kjøpmann og reder Lars Hammer jr. og fru Laura (ca. 1870)
 • Sola prestegård, Sømme i Håland (ca. 1870)
 • Muligens Villa Lysøen for Ole Bull på Lysøen i Os (1872 - 73)
 • Kjøttbasaren, Vetrelidsalmenningen, Bergen (1874)
 • Finnegården 1 A-B, Bergen (1876)
 • Hjørnehuset for Martens, Vetrelidsalmenningen, Bergen (1876)
 • Kirker: tårn til Avaldsnes (1860, revet)
 • St. Petri, Stavanger (1863 - 69)
 • Nedstrand i Ryfylke (1868)
 • Fjell (1874)
 • Strand i Ryfylke
 • Ål (1879 - 80, ombygd av arkitekt F. Konow-Lund 1956)
 • Torpo (1880)
 • Leveld i Ål (1880)
 • Kausland (1881)
 • Varaldsøy (1885)
 • Se også H. Jess, H.
 • Restaureringsoppgaver: Restaurering av murer Utstein kloster (1866)
 • Stavanger domkirke (1867 - 70)
 • Innhegning av Kielland-familiens gravsted (1869, revet)
 • Prosjekter:Bragernes kirke (1871)
 • Vestsiden kirke, Fredrikstad (1875)
 • Flere alternative utkast til Kristiansand kirke (1881)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Den norske industri- og kunstutstilling, Kristiania, 1883
 • Høstutstillingen, 1886

Eget forfatterskap

 • Om Træhusbygningskunsten i vore mindre byer, Ill. Nyhedsblad, Christiania, 1858, nr. 24, s. 98__-;99 (ill.)
 • Den tydske arkitektoniske kunst i vort aarhundrede, Ill. Nyhedsblad, Christiania, 1860, nr. 2, 3, 5, 8
 • Professor Springers Brev om Stortingsbygningen, Morgenbladet, 1860, nr. 251
 • Angaaende Bergens Domkirkes Restauration, Bergens Tidende, 1879, nr. 46
 • Domkirkens vinduer, Bergenspalte, 1883, nr. 242
 • Personalhistoriske efterretninger om familien v.d. Lippe med nærmeste cognatiske descenter, Bergen, 1883
 • Jess, H., Lippe, Fredrik, Die neue lutherische Kirche zu Sund in Norwegen, Berlin, 1883, (ill.), sammen med
 • Bergens Aftenblad, 01.02.1893
 • Marcus Grønvolds Alterbilde til Johannes kirken, Bergens Aftenblad, 17.05.1894

Litteratur

 • Norsk teknisk tidskrift, (Kristiania, 1883, s. 7
 • Halvorsens, J. B., Norsk forfatter-lexikon, (Kristiania, 1892, bd. 3, s. 546–47
 • Bergens Aftenblad, 06.02.1893
 • Bergens Aftenblad, 17.02.1893
 • Annonce Tidende, 28.09.1900
 • Bergens Tidende, 27.12.1901
 • Kunst og Kultur, 1911-1912, s. 200
 • Geelmuyden, C., Schetelig, H. (Red.), Bergen 1814–1914, Bergen, 1915, register bd. s. 42
 • Koren Wiberg, J. C., Festskrift utgitt av Bergens haandværks- og industriforening 1845–1920 i anledning av foreningens 75 aars jubilæum den 17. november 1920, Bergen, 1920, s. 61–69, 72 (ill.)-73, 102, 104, 112-13, 130–33
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 260 (ill.), 264
 • Grimstad bys historie, Grimstad, 1927, s. 495–96 (ill.)
 • Tveit, N., Os gards og ættesoga, Bergen, 1941, bd. 3, s. 640
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1948, s. 103–05
 • Steen, S., Kristiansands historie, Oslo, 1948, bd. 2, s. 329
 • Lexow, J. H., Det Kiellandske familiegravsted, Stavanger Museum årbok, 1951, s. 97__-;100 (ill.)
 • Østensjø, R., Haugesund 1835–1895, Haugesund, 1958, bd. 1, s. 221
 • Kunst og Kultur, 1961, s. 109
 • Byggekunst, 1962, s. 120
 • Lexow, J. H., Stavanger rådhus, Stavanger Museum årbok, 1968, s. 17–19
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register 268
 • Thorson, O. W., Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bd. 3, s. 835
 • Stavanger. Bilder fra en svunnen tid, Stavanger, 1973, s. 28–29, 96–97 (ill.)
 • Sørby, H., Bidrag til Stavangers arkitekturhistorie mellom 1850 og 1930, Stavanger Museum årbok, 1973, s. 84–86
 • Tschudi Madsen, S., Ole Bulls hus på Lysøen, Vern og virke 1975, Oslo, 1976, s. 34–37, utg. av Riksantikvaren
 • Dolven, K., Birkenes, Kristiansand, 1975, bd. 3, s. 47
 • Hordaland og Bergen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, s. 470
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 426, 467–68
 • Hamran, U., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 4, s. 96, 112
 • Tschudi Madsen, S., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 21–22 (ill.), 29, 41, 54–55 (ill.), 80
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1866, s. 104, 1868 s. 152
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1874, s. 32
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1887, s. 137
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1888, s. 198
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1901, s. 397
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1911, s. 81
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1912, s. 51
 • Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1879, s. 137–38
 • Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1880, s. 1, 5, 13
 • Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1881, s. 9
 • Teknisk Ukeblad, 1886, s. 17–18
 • Teknisk Ukeblad, 1887, s. 36
 • Teknisk Ukeblad, 1888, s. 28, 184

Arkivalia

 • Verzeichnis der Studierenden der Polytechnischen Schule in Hannover, Niedersächsisches Staatsarchiv, Archivalia Signatur: Hann. 146 A, nr. 27 og 28
 • Bull, Schak, Byggeforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, Bergen, Bergen Arkitektforening, 1932, manuskript i
 • Jørgensen, R., Tendenser i norsk trearkitektur fra klassisismen til sveitserstil, Universitetet i Oslo, 1956, s. 18, 39–43, 55, 57, magistergradsavhandling

Faktaboks

Conrad Fredrik von der Lippe