Faktaboks

Vilhelm Brodtkorb Reinhardt
Født
3. oktober 1899, Kristiansand
Død
21. juli 1968, Oslo

R. var assistent hos arkitekt Otto L. Scheen, Oslo 1924–25 og hadde egen praksis 1926–27. Han var assistent hos arkitektfirmaet Gehron, Ross & Alley, New York 1927; hos Arthur Loomus Harmon samme sted 1927–28 og ved Interstate Bridge and Tunnel Commission, New York 1928–29. Han hadde en kortere praksis i Marseille 1929, var assistent hos arkitekt Bruno Taut, Berlin 1929 og hos arkitekt Arnstein Arneberg, Oslo 1930–32. R. drev egen praksis i Oslo fra 1932 bortsett fra årene 1948–50 da han var regulerings- og bygningssjef i Kristiansand.

R.s arbeider fra 1930-årene er gjerne utført i et behersket funksjonalistisk formspråk, ofte med reminisenser av 1920-årenes klassisisme. Et hovedverk er den monumentale forretningsgården for Christianssands Sparebank (1934–36) som dessuten ble oppført med overlyssaler for Christianssands Kunstforening i den vindusløse overetasjen. Fasader er i rød tegl med detaljer i marmor. Eneboligen i Hannevigen, Kristiansand (1938) har en tradisjonell form hvor det er lagt vekt på tilpassingen til kupert terreng, og to sommerhus i Gamle Hellesund og Blindleia, Lillesand (ca. 1950) er utformet som tradisjonelle sjøhus. R.s industrianlegg er utformet mer i pakt med samtidens rasjonelle og funksjonalistiske formspråk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bernt Reinhardt, grosserer
 • Marie Brodtkorb

Gift med

 • 1962 med Venke Lund

Utdannelse

 • Examen artium 1919
 • Norges Tekniske Høyskole arkitektavdelingen fra 1919, eksamen 1923
 • Statens Kunstakademi, Oslo, København et semester 1925
 • Architectural Association School of Architecture, London et semester 1926
 • Institute of Beaux-Arts, University of Columbia, New York to semestre 1927–28

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser i Tyskland, Frankrike, England, Nederland, Spania, Italia, Østerrike, Sverige, Danmark, USA og Canada 1925–30
 • Opphold i Sverige og Storbritannia under 2. verdenskrig

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforenings komité for Sundts premie 1937
 • medlem konkurransejury, regulering, Kristiansand 1947
 • styremedlem Norske Arkitekters Landsforbund 1955–57

Utførte arbeider

 • Hagebystrøk i Sauda (før 1933)
 • Arbeiderboliger, Høyanger (før 1933)
 • Høyanger sykehus (1933–34) etter engere konkurranse
 • Christianssands Sparebank (1936) etter konkurranse 1934
 • Kristiansand domkirkes menighets aldershjem, Gimle (1935–36)
 • Fabrikkbygning, Svenska Aluminiums-Companiet, Avesta, Sverige (ca. 1936)
 • Enebolig, Baneheia, Kristiansand
 • Enebolig, Hannevigen, Kristiansand (1938)
 • Mandals reperbane (etter brann 1940)
 • To sommerhus, Gamle Hellesund og Blindleia, Lillesand (ca. 1950)
 • Bygg for Kristiansand Elektrisitetsverk
 • Sammen med Odd Nansen: Fabrikkbygning
 • Tekstilforedling A/S - TEFAS, Brekke, Oslo (omkring 1949)
 • Tre og fire etasjers boligbygg, rekkehus forretningsbygg, velferdsbygg, laboratorium, bygg for inntak av elektrisk kraft og pumpestasjon for Årdal og Sunndal Verk, Sunndalsøra (ca. 1954)
 • Aas & Wahls trykkeri, Sørkedalsvn. 10, Oslo (1954–59)
 • Tre ti-etasjers boligblokker, Silurvn., Oslo (1961)

Eget forfatterskap

 • Ny-Hellesund, Byggekunst, 1952, s. 133–35

Litteratur

 • Brochmann, G., Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De ti første kullene 1910–1919, Stavanger, 1933, s. 457
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1964
 • Eliassen, G., Norske hus, Oslo, 1950, s. 395 (ill.), m.fl.
 • Tønnesen, J. N., Kristiansands historie 1914–1945, Kristiansand, 1974, s. 250–51, 253 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 36, 45
 • Byggekunst, 1936, s. 239–43 (ill.), tillegg s. 36
 • Byggekunst, 1937, s. 14–15, 18–19 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 169 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 154 (ill.)
 • Byggekunst, 1947, s. 68
 • Byggekunst, 1949, s. 186 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 144–45 (ill.)
 • Byggekunst, 1957, s. 50–51, 56 (ill.)
 • Byggekunst, 1962, s. 70–71 (ill.), tillegg s. 10