Liv og virksomhet

D.s figurskulpturer og utkast til materialskulpturer er et særegent innslag i norsk billedkunst, både preget av øst-europeisk ekspresjonisme, moderne italiensk figurskulptur og amerikansk super-realisme. I Norge har han særlig vist sine malte kvinnefigurer i gips og papp-masjé. Figurene er ofte sprukne og deformerte, og dette, sammen med fargekontraster som hvitt og rødt, gir en både grotesk og humoristisk virkning. Likevel kan man i disse figurene, og ikke minst i hans tegninger, grafikk og terrakotta-relieffer finne uttrykk for sterk sanselighet og kjærlighet til motivet. D. har i sine utkast til utendørs utsmykning vist at han er meget opptatt av naturlige elementer og objekter som tau, trevirke og stein. Disse skulpturene, sier han selv, skal gå inn i miljøet på en slik måte at de tilpasses både mennesker og miljø, og at omgivelsene også gjerne kan bli med på å prege skulpturene.

Utdannelse

I billedhuggerlære i Budapest 1952–56; elev av Sandor, Dezsö, Hadju og Ethienn; Reiste til Italia i 1956 og oppholdt seg der til 1960. Elev av Giacomo Manzu og Pericle Fazzini.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Bosatt i New York, USA 1960–1972; Danmark 1972-73; Bosatt i Oslo fra 1973.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem av Norske Billedhuggerforening; Foreningen Norske Grafikere.

Priser, premier og utmerkelser

Premiert i Oslo kommunes idékonkurranse om utsmykking av 22 Oslo-skoler, 1976; premiert i Norsk kulturråds konkurranse "Skulptur i lekemiljø" 1977.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet
 • Riksgalleriet

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1975

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1974-1975
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1977
 • Norske Billedhuggerforenings Skulpturkontor og RG
 • Kalvøyafestivalen, 1979

Litteratur

 • Durban, A., i NHST, 21.01.1975
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 04.02.1975
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 05.02.1975
 • Harr, K.E., i Dagbladet, 06.02.1975
 • Dæhlin, E.O., i Arbeiderbladet, 07.02.1975
 • Vårt Land, 07.02.1975
 • Juell, T., i Verdens Gang, 08.02.1975, (ill.)