B. var utdannet maskinkonstruktør ved Skiensfjordens tekniske skole. Reiste to ganger til USA der han arbeidet i mange år. Var ansatt i flere større firmaer i Norge og hadde en rekke patenter. B. begynte å male først da han nærmet seg femti år. Han gikk på Anders Svarstad og Søren Onsagers malerskole i Oslo. B.s formspråk var nærmest naivistisk.