Faktaboks

Annar Eggen
Født
10. april 1897, Trondheim
Død
9. november 1977, samme sted

E.s tidligste arbeider røper i farger og komposisjon innflytelsen fra 1920-årenes franske læremestre og gjenspeiler dessuten hans omfattende studier av eldre europeisk maleri. Etter hvert utviklet hans formspråk seg til en enkel naturalisme så å si upåvirket av de ideologiske brytninger i samtiden, og denne ukompliserte uttrykksform preget alle hans senere bilder.

E. hentet sine motiver fortrinnsvis fra Trøndelags bygder og fjellstrøk, men skildret også fransk og italiensk natur og bymiljø. For øvrig består en del av hans produksjon av portretter og altertavler.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olaf Eggen
 • Augusta Lynna Ramm Aas

Gift med

 • Gunvor Svendsen

Utdannelse

 • Elev av Gustav Undersaker i Trondheim
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Eyvind Nielssen og Brynjulf Larsson
 • Pola Gauguins malerskole i Oslo
 • Académie Montparnasse, Paris under André Lhote og Araujo 1923–24
 • hospitant i modellering ved Norges Tekniske Høyskole 1928

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1932
 • Statens stipend for eldre, fortjente kunstnere
 • Studieopphold i Paris 1923-24, -29 og -39
 • Italia 1927
 • Studiereiser til Italia 1954
 • Spania og Marokko 1932
 • flere ganger til Sør-Europa etter 1945

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavler til Alstahaug, Markabygd, Selbu og Skogn kirker
 • Trøndelag Kunstgalleri (tidligere Trondheim Kunstforening)
 • Aalesunds Faste Galleri
 • Bodø Faste Galleri

Illustrasjonsarbeider

 • S. Skaun: Pan, Trondheim 1918

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Adresseavisens lokaler, Trondheim, 1925
 • Trondheim Kunstforening, 1925
 • Trondheim Kunstforening, 1929
 • Trondheim Kunstforening, 1932
 • Trondheim Kunstforening, 1935
 • Trondheim Kunstforening, 1940
 • Trondheim Kunstforening, 1948
 • Trondheim Kunstforening, 1952
 • Trondheim Kunstforening, 1966
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1927
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1930
 • Bergens Kunstforening, 1927
 • Kristiansund N
 • Ålesund
 • Bodø
 • Minneutstilling Trondheim Kunstforeninger, 1978

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1926
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1928
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1931
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1937-1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1946-1947
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1950-1951
 • Trondheim Kunstforening, 1925
 • Trondheim Kunstforening, 1940
 • Trondheim Kunstforening, 1949-1950
 • Landsudstillingen, Trondheim, 1930
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Kunst fra Trøndelag, Oslo Kunstforening, 1948

Litteratur

 • Willumsen, U.J., i Nidaros, 15.11.1948
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 16.11.1948
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 17.11.1948
 • Sundseth, A. Bryde, Melhus, A.C., Norsk Illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 40
 • Dagsavisa, 22.02.1952
 • Arbeider-Avisa, 22.02.1952, (ill.)
 • Adresseavisen, 23.02.1952, (ill.)
 • Nidaros, 23.02.1952
 • Adresseavisen, 03.03.1952
 • Willumsen, U.J., i Nidaros, 07.03.1952
 • Tiller, L., i Dagsavisa, 08.03.1952
 • Sunnmørsposten, 11.03.1954
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 55
 • Dagbladet, 08.04.1967
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 77, 193
 • Ytreberg, N.A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1971, bd. 3, register s. 775
 • Aftenposten, 10.04.1972
 • Aftenposten, 22.11.1977
 • Arbeider-Avisa, 03.02.1978, (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv