Liv og virksomhet

Da B. foretok sin egentlige debut i Bergens Kunstforening i 1955, ble hans malerier først og fremst bemerket for sin tilsynelatende alminnelighet. Samtlige kritikere påpekte imidlertid billedrommets faste geometriske oppbygning, den harmoniske fargebruk og kunstnerens evne til å forene en konsekvent modernistisk holdning med gjengivelsen av direkte naturobservasjoner. En stor del av B.s produksjon består av landskapsbilder; videre har han malt en rekke portretter og i de senere år også atskillige abstrakte komposisjoner. B. ansees for å ha hatt stor betydning for utviklingen av kunstnermiljøet i Bergen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Karl Brekke
 • Margrethe Brekke

Gift med

 • Bergljot Hageberg

Bosatt (pr 1982-1986)

Indre Arna ved Bergen.

Utdannelse

Bergens Kunsthåndverkskole 1942–45; elev av Rolf Rude 1946–47; Kunstakademiet, København under Kresten Iversen, Aksel Jørgensen, Holger Jensen og Elof Riseby 1949–53; Bogh Laursen i København 1951–52; Vestlandets kunstak. under Povl Christensen og Alf-Jørgen Aas 1953–55; S.W. Hayter, Atelier 17, Paris 1956.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Stipend fra Fondet for norsk-dansk samarbeid 1953; Statens kunstfond 1954; Bergen bys stipend for kunstnere og Haus kommunes stipend 1956; Schäffers legat 1957; Lorch-Schives legat 1963; Bergen kommunes stipend for kunstnere 1969; Studieopphold i Danmark 1949–53; Studiereiser til Island 1953; Frankrike 1956; Nederland; England; Sverige; Finland.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem av Landsforeningen Norske Malere og Bildende Kunstneres Forening i Bergen; Tidligere medlem av styret og formann i Bildende Kunstneres Forening i Bergen; Medlem av juryen for Vestlandsutstillingen; formann i styret for Vestlandets kunstak., Bergen; Med på dannelsen av Finnegårdskretsen og etableringen av Galleri I, Bergen; Overlærer ved Bergens Kunsthåndverkskole fra 1957.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri

Illustrasjonsarbeider

 • Tegninger for Bergens Arbeiderblad 1950–60
 • Informationen, København

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1953-1954
 • Høstutstillingen, Oslo, 1963
 • Høstutstillingen, Oslo, 1966
 • Høstutstillingen, Oslo, 1979
 • Vestlandsutstillingen, 1953-1972
 • Vestlandsutstillingen, 1979
 • Festspillutstilling, Bergens Kunstforening, 1953
 • Norske malere - 2, Bergens Kunstforening, 1963
 • Vest Syv Bergen, Danmark, 1966
 • Kunstnere fra Bergen, Åbo, Finland, 1969
 • Vest Syv Bergen, Bergens Kunstforening, 1969
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, Bergens Kunstforening, 1970
 • Bildende Kunstneres Forening i Bergen 1931–1971, Bergens Kunstforening, 1971
 • Vestnorsk kunst, Krakow, Polen, 1972
 • Fem fra Bergen, Oslo Kunstforening, 1977
 • Kristiansund N.
 • Haugesund
 • Århus, Danmark

Separatutstillinger

 • Kunsthandler Paus Knudsen, Bergen, 1954
 • Kunsthandler Paus Knudsen, Bergen, 1956
 • Bergens Kunstforening, 1955
 • Bergens Kunstforening, 1958
 • Haugesund Kunstforening, 1956
 • Ålesund Kunstforening

Litteratur

 • Morgenavisen, 12.03.1954
 • Morgenavisen, 13.04.1955
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 05.11.1955
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 09.11.1955, (ill.)
 • Hardeland, M., i Gula Tidend, 10.11.1955
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 10.11.1955
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 31.01.1956
 • Dagen, 01.02.1956
 • Haugesunds Dagblad, 27.10.1956
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, Bergen, 1970, s. 6, katalog
 • Hordaland og Bergen, Oslo, 1976, register s. 560, Bygd og by i Norge
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 09.02.1977
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 52
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 10, 25