R. var opprinnelig maler, men begynte i 1970 å arbeide med grafikk i Atelier Nord, hvor han senere fikk eget verksted. I dag leder han et av Nords atelierer i Oslo. R.s grafikk er holdt innen et sterkt abstrahert formspråk med enkelte gjenkjennelige innslag og billedtitler som nøkkel for forståelsen. Bilder fra 70-årene viser bl.a. motiver fra insektenes og fuglenes verden. Andre bilder har emner fra celle-vekst og biologi, som Mysterium og Vegetasjon, og den tekniske utviklings konsekvenser for flora, fauna og kretsløpet, spesielt i flere dystre bilder fra studieåret i Tyskland. R. gir også uttrykk for kosmiske visjoner, som i Ufo, Apollo, Ikaros og Himmelvogn, og han gjengir luftige katedralmotiver (Katedral I og II), glassmaleriabstraksjoner og musikkinntrykk fra Italia i 1972–73 (Requiem og Salme). I 1977 laget han serien Syklus, hvor han tar opp menneskets plass i den universelle lovmessighet. Sluttbildet i syklusen, Utgang - Postludium, har en allmenn og tidløs appell i en abstrahert, men gjenkjennelig menneskelig figur. Symbolene og metaforene i R.s bilder har ofte preg av en høyst personlig forestillingsverden, som gjør dem vanskelige å tolke. De abstrakte billedelementer trer som regel fram som lysende, stofflige strukturer mot en mørk, udefinert bakgrunn. Fra 1981 er R.s bilder i sterkere grad preget av mer jordnære motiver. Fuglemotivene går igjen, i tillegg er menneskelige figurer kommet inn, og en horisontlinje antyder en begrensning av rommet. Han lager også enkle og stemningsfulle naturinntrykk som Sommerminner og Vårjevndøgn, hvor en del av billeduttrykket ligger i de forskjellige tekniske virkninger i trykkplatene. R.s grafiske arbeider er stort sett laget i en blandingsteknikk av akvatint, dypetsning og stikk i sink og kopper. Han oppnår dermed en variert overflatestruktur i trykket. Alle farger påføres samtidig, og trykkingen utføres i én og samme operasjon. Fargene rødt, grønt og gult var tidligere gjerne neddempet med litt sort og brunt til det ønskede uttrykk. I de siste års arbeider er fargene blitt sterkere og friskere. R. har også i perioder vist akvareller og oljemalerier.