Faktaboks

Lars Albretsen Øvrenes
Født
1695, antagelig
Død
1785

De oppgitte årstall for personalia og utførte arbeider gir grunn til tvil om hvorvidt det dreier seg om én mann og hans verk eller om det foreligger en sammenblanding av flere personer.

Ø.s første kjente verk er ombyggingen av Holt kirke, Tvedestrand (1753). Den middelalderske steinkirken ble utvidet ved at koret og østveggen ble revet og erstattet med tverrskip og nytt kor av laftet tømmer. Tilbygget ble kledd med stående panel med horisontale lister. Innvendig fikk kirken tønnehvelv. På samme måte bygde Ø. om Dypvåg kirke, Tvedestrand (1759-62) og Søndeled kirke, Risør (1768). I Dypvåg skjedde imidlertid ombyggingen ved at den middelalderske sørveggen ble tatt bort og tverrskip og kor ble påbygd mot sør, slik at middelalderkirkens lengde ble bredden i den nye kirken. Mot nord fikk kirken et tårn, bygd med det eldre tårnet i Holt kirke som forbilde.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Albret Clemetsen Rosseland
 • Berte Ellingsdatter

Gift med

 • 1717 med Inger Halvorsdatter

Utførte arbeider

 • Ombygging Holt kirke, Tvedestrand (1753)
 • Ombygging Dypvåg kirke, Tvedestrand (1759-62)
 • Tårn, Vegårshei kirke (1761, revet 1807)
 • Tårn, Gjerstad kirke (1764, revet ca. 1848)
 • Ombygging Søndeled kirke, Risør (1768)
 • Spind kirke, Farsund (1776)

Litteratur

 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers BevaringsAarsberetning, 1903, s. 183 (ill.)
 • Vreim, H., Norsk trearkitektur, Oslo, 1939, s. 128
 • Vreim, H., Norsk trearkitektur, Oslo, 1947, s. 181
 • Svensen, S., Holt, en bygdebok, Stavanger, 1940, s. 169, 575 (ill.)
 • Glette, I., Gjerstad kirke 1848-1948, Kragerø, 1948, s. 5
 • Birkenes, J., Spind, u.s., 1950, s. 38
 • Birkenes, J., Spind, u.s., 1966, s. 33 (ill.)
 • Gaaskjenn, T., Holt kirke, [u.s, 1953, s. 22, 24 (ill.)
 • Svendsen, C., Søndeled, Risør, 1954, bd. 2, s. 41, 47, 186 (ill.)
 • Hopstock, C., Gammel byggeskikk i Søndeled, Søndeled Risør, 1961, bd. 5, s. 20
 • Dypvåg kirke, Oslo, 1962, s. 20, 23–24 (ill.)
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 291
 • Tveiten, H., Vegårshei i eldre tid, Oslo, 1965, s. 170
 • Danielsen, D., Jenssen, S., Dypvåg, Oslo, 1965, s. 47–48
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 272
 • Aasbø, Aa. J., Gjerstad. Kjørka og det religiøse livet, Gjerstad, 1972, s. 18
 • Nøtland, T., Spind kirke 200 år 1776-1976, [Farsund, 1976, s. 4 (ill.)
 • Nilsen, S. E., Kirkene i Aust-Agder, Arendal, 1984, s. 4–5, 7

Faktaboks

Lars Albretsen Øvrenes