Etter oppholdet ved kunstakademiet i München slo K. seg ned i Bergen der han, avbrutt av en rekke utenlandsreiser, levde som maler og litograf, som tegnelærer og dessuten som bestyrer ved Bergen Billedgalleri 1916–47. K. hadde en sparsom produksjon fordi mye av hans tid gikk til organisatorisk arbeid for Bergens Kunstforening og for Bergen Billedgalleri. Tidlig mistet han dessuten synet på det ene øyet, noe som hemmet hans kunstneriske utfoldelse. Mange av K.s arbeider gikk tapt under den store bybrannen i 1916. Av hans produksjon kan nevnes Interiør fra Stranges stiftelse, Skrivergården i Mandal og de mange litografier med motiver fra Bergen, slik som Bergen ved natt, Tyskebryggen, Lille Øvregate, Rådhuset og Hospitalkirken. Disse var ofte skildret som stemningsfulle gatepartier i nattemørke, opplyst av gasslykter. K. var også kjent som en fin portrettmaler og har malt Nikolai Astrup, Johan Bøgh (Den Nationale Scene, Bergen) og Christian Michelsen (Bergens Handelsforening). Han modellerte også byster og har bl.a. laget en statuett av maleren Nils Krantz. Som mangeårig formann i Bergens Kunstforening fikk K. stor betydning for kunstlivet i Bergen. Det var mye takket være hans innsats at foreningen fikk sitt eget bygg i 1935. Innkjøpene fra K.s tid som daglig leder for Bergen Billedgalleri, står fremdeles som hjørnesteinene i samlingen. Han foretok dristige innkjøp av den unge Per Krohg, og i 1921 av Picasso og Braque.