R. debuterte som grafiker i 1970, som maler i 1979 og med billedvev vevd etter egne kartonger i 1983. Som grafiker har R. stort sett konsentrert seg om linoleumsnittet. Bortsett fra en rekke landskapsmotiver i farger, ligger hovedvekten av hans arbeider fram til 1979 på figurative bilder i sort-hvitt. Motivene er gjerne bygd opp av fragmentariske brokker og fortellende elementer samlet om en eller flere hovedfigurer, ofte med surrealistiske og ekspressive trekk. Bildene visualiserer aktuelle samfunnsproblemer, følelser og holdninger og dessuten mytologiske og religiøse forestillinger. I 1974 laget han en serie linoleumsnitt i farger med motiver fra Peer Gynt hvor han arbeidet mer direkte i en litt naivistisk fortellende form og med hovedvekt på blått og orange. R.s landskapsmalerier fra 1979, vesentlig akvareller, er spontant malte impresjoner fra Østlandet og USA, foruten fargesterke bilder fra Spania i 1981. I 1981–82 utarbeidet han to serier linoleumsnitt med titlene Nordkalotten og Viking Suiten i et formspråk vesensforskjellig fra hans tidligere arbeider. De sterkt forenklede, nærmest stiliserte gjengivelser av norsk natur var holdt i sterke, klare og kontrasterende fargeflater med enkelte valøroverganger. Viking Suitens bilder har dessuten naturalistiske innslag av gjenstander fra vikingtidens gullsmedkunst og treskurd. Bildene er dekorative og slående på linje med plakatkunst. Ti motiver fra de to seriene er utført i billedvev av den jugoslaviske tekstilkunstneren Rasema Selimovic.