Faktaboks

Georg Fredrik Nielsen Strømdal
Nielsen, Georg Fredrik (ant. til 1887)
Født
1856, Christiania
Død
24. juli 1904, Kristiania

S. malte genrebilder og debuterte på Høstutstillingen i 1882 som den første av 80-årsmalerne med skomaker som motiv (Forpasset, 1882). Hans detaljrealistiske bilder er på linje med Gustav Wentzels interiørscener fra håndverker- og småborgermiljø i Kristiania S.' naturalistiske friluftsbilder har ofte motiver fra stenet terreng og lyngkledte vidder.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Caroline Juliane Strøm
 • Erland Nielsen, snekkermester

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole ca. 1876-78
 • Knud Bergsliens malerskole, Kristiania
 • Kunstakademiet i München under Julius Benczur og Ludwig Lindenschmit 1879-81(?)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i München 1879-81 (?)

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmeret Bildende Kunstneres Styre
 • Sekretær i Kunstnerforeningen
 • Forretningsfører for Høstutstillingen i flere år

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Nittedal kirke (kopi etter A. Dorph: Getsemane, malt 1862 til St. Jørgens kirke i Roskilde, Danmark, anskaffet til Nittedal kirke 1896)
 • Oslo Bymuseum
 • Stavanger Faste Galleri
 • Drammens Kunstforb. Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1882
 • Høstutstillingen, 1884
 • Høstutstillingen, 1886-1889
 • Høstutstillingen, 1891-1892
 • Høstutstillingen, 1895-1902
 • Tournéudst., Drammens Kunstforening, 1882
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1883
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1885
 • Nordisk udstilning, København, 1888
 • Verdensutstillingen i Paris, 1889-1900
 • Verdensutstillingen i Chicago, 1893
 • Hamburg, 1903
 • Norska Konstnärers arbeten, Kungl. Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1914
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Litteratur

 • Folkebl., (Kristiania, 1898, s. 21
 • Aftenposten, 19.11.1903
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 330
 • Norske Intelligenssedler, 20.05.1914
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-, Leipzig, 1938, bd. 32, s. 201
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 150
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 132, 250
 • Gudbrandsdalen. Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, s. 318 (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv