S. malte genrebilder og debuterte på Høstutstillingen i 1882 som den første av 80-årsmalerne med skomaker som motiv (Forpasset, 1882). Hans detaljrealistiske bilder er på linje med Gustav Wentzels interiørscener fra håndverker- og småborgermiljø i Kristiania S.' naturalistiske friluftsbilder har ofte motiver fra stenet terreng og lyngkledte vidder.