Faktaboks

Karl Johan Løkke
Født
3. september 1870, Lesja, Gudbrandsdalen
Død
10. mai 1943, Ringebu, Gudbrandsdalen

L. malte utelukkende landskap og helst vår- og vinterbilder fra Gudbrandsdalen, der han var bosatt hele livet. Han oppholdt seg også tidvis i Fredrikstad og Trondheim. Trondhjems Kunstforening loddet flere ganger ut bilder av ham og kjøpte i 1902 Sommerkveld (1890) til den faste samlingen. Drammens Kunstforening loddet ut et bilde av L. i 1912. Kong Haakon kjøpte i 1909 Vårløsning i Gudbrandsdalen (1909, Høstutstillingen).

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole ca. 1899
 • Harriet Backers malerskole, Kristiania

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 2 ganger ca. 1900

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Det Kgl. Slott, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1897-1904
 • Høstutstillingen, 1906-1907
 • Høstutstillingen, 1909-1911
 • Høstutstillingen, 1929
 • Internasjonal utstilling, München, 1909

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1900
 • Kristiania Kunstforening, 1912-1913
 • Kristiania Kunstforening, 1916
 • Kristiania Kunstforening, 1921
 • Ynglingeforeningens lokale, Kristiania, 1922

Litteratur

 • Aftenposten, 09.01.1912
 • Aftenposten, 17.11.1913
 • Verdens Gang, 18.11.1913
 • Ørebladet, 19.11.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.11.1913
 • Norske Intelligenssedler, 24.11.1913
 • Tidens Tegn, 05.03.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 07.03.1916
 • Haug, K., i Aftenposten, 12.01.1921
 • Soot, P. B., i Morgenposten, 13.01.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 13.01.1921
 • Morgenbladet, 14.01.1921
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 257
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register s. 277
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 136, 170