J. illustrerte flere barnebøker, laget litografier og malte i olje og akvarell. Motivene er landskaper med og uten figurer. Særlig er barns aktiviteter et stadig tilbakevendende tema. Maleriene har et impresjonistisk, skisseaktig formspråk med lett skraverte penselstrøk og en blond koloritt. De lyse, lette fargetonene gir uttrykk for sorgløse og solfylte stemninger i bilder som Sol og sjø, Sandkassen og Skulpturen (alle fra 1971).