H. var bosatt i København fra 1892. Hun malte etter hvert mest portretter, samt akvareller.