Faktaboks

Gustav Birkeland
Født
1880, Stavanger
Død
1923, Kristiania

B. vokste opp i Stavanger i trange kår og hadde små muligheter til kunstnerisk utdannelse. Han ble derfor hjulpet av forståelsefulle mennesker til studieopphold i København hvor Zahrtmann skal ha uttrykt seg positivt om hans muligheter som kunstner. I aktstudiene fra denne tiden merkes en forkjærlighet for å fremstille modellene i flammende, varmt lampelys, hvilket hovedsakelig må skyldes lærerens innflytelse. B. hadde en godt utviklet karakteriseringsevne og malte foruten landskaper en del portretter. Hans naturalistiske formspråk er preget av en ledig penselføring som etter hvert viser innflytelse fra ny-impresjonistene. B. arbeidet for å øke kunstinteressen i sin hjemby, men dette virket fikk likevel begrenset omfang. I 1925 arrangerte Stavanger Kunstforening en utstilling av bilder med tilknytning til byen. B. var her representert med i alt sju malerier, både figurstudier, interiører og landskaper. B. er representert med ett bilde, Fra Dyrehaven, i Helge Væringsaasens Samling, Elverum.

Utdannelse

  • Kristian Zahrtmanns skole i København fra oktober 1900 til mars 1901 og fra januar til mars 1903

Litteratur

  • Hidle, G.Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 225, 271
  • Eide, W., Stavangermalerne, Stavangeren, 06.06.1925, nr. 128, 9. årg. s. 12