Faktaboks

Christian Olsen
Olsen, Christen
Født
18. mai 1813, Bruenshuse, Dreslette på Fyn, Danmark
Død
25. mars 1898, Kristiania

O. hadde svennebrev som håndverksmaler. Han kom til Norge 1839 og reiste de følgende to år omkring og tegnet portretter i sortkritt. I 1841 slo O. seg ned i Christiania og samme år stiftet han bekjentskap med Henrik Wergeland, som lot seg tegne av O. (1841 og på dødsleiet 1844, begge privat eie) Wergeland omtaler O. i et brev fra 1844 som en i Christiania "alt i flere Aar bosat særdeles talentfuld dansk Portrættegner." Fram til 1854 arbeidet O. vesentlig som tegner. Fra 1854 fikk han en rekke oppdrag på portretter for Eidsvollminne, Eidsvoll-bygningen, av Johan Sebastian Welhaven. Welhaven foretrakk O. fremfor andre samtidige portrettmalere på grunn av hans billige priser og hurtige leveranser. O.s forbilde ser ut til å ha vært den danske portrettmaleren Emil Bærentzen, og i likhet med ham tilstrebet O. en fotografisk likhet med modellen. O. har bl.a. malt Peter Andreas Munch (1854, Frimurerlosjen i Oslo); Jørgen Moe (1850-årene, Kristiansunds domkirke); Wilhelm Boeck (Rikshospitalet, Oslo) og Christen Heiberg (1860, De Heibergske Samlinger, Amble i Sogn).

I 1856 etablerte O. et fotografisk atelier i Christiania i samarbeid med C. C. Wischmann. Fra 1860 samarbeidet O. med fotograf Marie Thomsen og fra 1866 hadde han eget fotografisk atelier. O. malte et utall portretter på grunnlag av egne og andres fotografier, f.eks. Bjørnstjerne Bjørnson og Peter Christen Asbjørnsen. Han foretrakk å overføre det fotografiske bilde nøyaktig til lerret eller plate, men har også overmalt fotografier. Formatene varierer fra miniatyrer til naturlig størrelse. O. var selv en dyktig fotograf og har bl.a. fotografert Johan Sverdrup. Mange av O.s sortkrittegninger ble overført til litografi, fortrinnsvis av det danske firmaet Emil Bærentzen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Christensen, gårdeier
 • Johanne Larsdatter

Gift med

 • 1843-1875 med Ingeborg Marie Madsen (1819 - 1875)

Utdannelse

 • Kunstakademiet i København opptatt i første frihåndsklasse 1834, avanserte i gipsskolen i desember 1837, møtte ikke til undervisning etter 1839

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser i Norge fra 1839 i forbindelse med oppdrag som portrettmaler

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portretter i Eidsvollminne, Eidsvollbygningen
 • Berg-Kragerø museum
 • Aust-Agder museum, Arendal
 • De Heibergske Samlinger, Amble i Sogn
 • Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, Skien
 • Universitetet i Oslo
 • Rikshospitalet
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Kristiansund domkirke

Illustrasjonsarbeider

 • P. Botten Hansen: Eidsvold-Galleri, Christiania 1856–60, portretter litografert etter O.s sortkrittegninger og utført av Emil Bærentzen & Co., København

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1854
 • Oslo Kunstforening, 1856
 • Oslo Kunstforening, 1872
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1879

Portretter

 • Tegning utført av Chr. Krohg gjengitt i Chr. Krohg: Kampen for tilværelsen, Kristiania 1920, bd. 1, s. 92

Litteratur

 • Morgenbladet, 1854, nr. 162
 • Morgenbladet, 11.06.1856
 • Aftenbladet, 1860, nr. 30
 • Aftenbladet, 30.03.1872
 • Aftenposten, 1879, nr. 51
 • Lange, A. J., Katalog over Eidsvoldsbygningens historiske samlinger, Eidsvold, 1908
 • Krohg, C., Kampen for tilværelsen, (Kristiania, 1920, bd. 1. s. 89–92 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 197
 • Westergaard, P. B. C., Danske og norske portretter i kobberstikk, København, 1927-1930, registerbind 1933
 • Østby, L., Norske portretter, Oslo, 1935, s. 67, 70 (ill.)
 • Wergeland, H., Samlede skrifter, Oslo, 1940, se registerbind
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1949, bd. 19
 • St. Hallvard, 1951, nr. 29 s. 19 (ill.)
 • Weilbach Kunstnerlesikon, København, 1947-1952, bd. 2, s. 502
 • Amundsen, L., Brev til H. Wergeland, Oslo, 1956, register
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Svarstad, C., Et portrett av C. J. Schive, Nordisk numismatisk årsskrift, 1957-1958, s. 194–97 (ill.)
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 358, registerbind
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 117, 232 (ill.)

Arkivalia

 • Bjerke, ø. Storm, Matthias Stoltenberg, Universitetet i Oslo, 1983, bd. 1, s. 166, 171, bd. 2 s. 96, 125, magistergradsavhandling
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Kirkedepartement, kontor A, Riksarkivet, Eidsvollarkivet, papirer vedrørende Galleriselskapet på Eidsvoll