Faktaboks

August Eiebakke
Født
25. april 1867, Askim
Død
21. juli 1938, Oslo

Anretning, 1891. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

I solbakken. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Søndag på landet, 1889. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

E. var først hovedsaklig interessert i skulptur og etter å ha kommet til Kristiania i 15-års-alderen, søkte han undervisning i denne uttrykksformen. Men etter hvert ble han mer opptatt av maleri, der han snart gjorde seg gjeldende med realistisk pregede folkelivs-skildringer fra østlands-området. Mest kjent er Anretning fra 1891 (Nasjonalgalleriet), med motiv fra barndomshjemmet og med faren og moren sittende ved vinduet og søsteren fremstilt i ferd med å dekke bordet.

Uttrykksformen ble imidlertid snart preget av Zahrtmanns undervisning, og denne læreren kom til å bety mye for ham. Under Italia-oppholdene nærmet han seg for en tid en mer stilsøkende, ny-romantisk form som lå nær opp til den hans danske kolleger og medelever dyrket. Portrettet av en dame (1905, Statens Museum for Kunst, København) viser både i karakteristikk og i fargeholdning denne innflytelsen.

E. tok dessuten opp religiøse motiver. Mest kjent blant disse var hans altertavle i Trefoldighetskirken i Arendal, Kristus forlater disiplene (1900–02), og det mindre Jesus og Thomas i Sørum kirke, Akershus.

Etter hvert vendte E. igjen tilbake til en mindre stilisert uttrykksform og malte landskaper, portretter og interiører med figurer. En friskere og mer frigjort bruk av de koloristiske virkemidler preger hans motiver etter århundreskiftet, slik det ble vanlig for flere i hans generasjon.

Hans senere produksjon var imidlertid ikke så omfattende, idet hans virke som lærer la beslag på mye tid. E. vant her anerkjennelse for grundig korrektur, selv om elevene etter hvert fant hans undervisning noe omstendelig.

Sine beste arbeider utførte E. i yngre år. Etter hvert kom han til å stå noe på siden av hovedstrømningene i kunsten.

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Julius Middelthun, Mathias Skeibrok og Harald Petersen 1883–89 med enkelte avbrudd
 • elev av Chr. Krohg, Hans Heyerdahl og Eilif Peterssen 1886–87
 • Kristian Zahrtmanns skole, København, jan.-april 1892 og feb. 1898

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Paris april 1893
 • Italia våren 1894, 1895–96 og 1904–5
 • Senere flere reiser til Danmark
 • Frankrike
 • Nederland
 • Italia
 • Tyskland, til dels med stipendier

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fra 1910, overlærer samme sted fra 1912 til 1937
 • Medlem av styret i Bildende Kunstneres Styre 1916–21
 • varamedlem til innkjøpskomiteen for Nasjonalgalleriet 1913–15

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje på Verdensudstillingen i Paris 1900

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Universitetet i Oslo
 • Nasjonalgalleriet
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Oslo Bymuseum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Illustrasjonsarbeider

 • F. Nansen: Fram over Polhavet, Kristiania og København 1897

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1887-1892
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1894
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1896-1899
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1902-1903
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1905
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1907-1910
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1912-1913
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1916-1919
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1921
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1923-1924
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1926-1928
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1931-1933
 • Kristiania Kunstforening, 1887-1897
 • Berlin, 1897
 • Verdensudstillingen, Paris, 1900
 • Den Frie Udstilling, København, 1901
 • Norska Konstnärers arbeten i Kungl. Ak. för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Roma, 1911
 • Brightonutstillingen, 1913
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Riga, 1934

Separatutstillinger

 • Minneutst., Oslo Kunstforening, 1939

Portretter

 • Selvportrett gjengitt i H. Alsvik og L. Østby: Norges billedkunst, Oslo 1951, bd. 1, s. 413

Litteratur

 • Lange, J., Norsk, svensk, dansk Figurmaleri. Indtryk og Overvejelser, Tilskueren, København, 1892, s. 253
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen årbok, 1891-1893
 • Morgenbladet, 14.03.1901
 • Aubert, A., i Morgenbladet, 19.03.1903
 • Aubert, A., i Morgenbladet, 05.04.1903
 • Samtiden, (Kristiania, 1906, s. 634
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 360–363
 • Aubert, A., i Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 78
 • Pica, V., Meister der Farbe, Leipzig, 1911, nr. 590
 • Exhibition Norwegian Artists, Brighton, 1913, s. XIX, 28, 44, 48
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1917, bd. 6, s. 786
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1920, bd. 10, s. 414
 • Thiis, J., Malerkunsten i det 19. og 20. Aarhundrede, i Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 489 (ill.), 491–92, 626
 • Myhre, A., i Øvre Smålenene, 22.12.1927
 • Haug, K., i Arbeiderbladet, 24.04.1931
 • Glomdalen, 25.04.1932
 • Morgenposten, 24.04.1937
 • Arbeiderbladet, 22.07.1938
 • Nationen, 23.07.1938
 • Tidens Tegn, 23.07.1938
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd 1, s. 417–18
 • Kunsten idag, 1951, hefte 17, s. 12
 • Østby, L., Norges Kunsthistorie, Oslo, 1956, s. 191-192
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 77 og 193
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 174
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 64
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 173–174

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885–1908, 1976, s. 177

Faktaboks

August Eiebakke