Faktaboks

Sigurd Henrik Olav Moe
Født
21. oktober 1860, Stavanger
Død
13. februar 1917, samme sted

M. måtte avbryte sine studier i Tyskland etter et år med utelukkende tegning. Manglende økonomisk støtte gjorde at han måtte reise hjem til Stavanger hvor han ble tegnelærer ved Stavanger tekniske aftenskole. Om somrene malte han på Jæren, i 90-årene sammen med bl.a. Edvard Diriks, Alfred Hauge, August Jacobsen, Kitty Kielland, Eilif Peterssen, Gudmund Stenersen og Jacob Sømme. Mens de andre reiste igjen om høsten, ble M. sammen med Per Gjemre det faste punkt i Stavangers kunstliv. M. søkte stipendier helt fram til 1907 i håp om å komme til Paris, men de store stipendiene uteble, på tross av varme anbefalinger fra Eilif Peterssen. Bortsett fra en sommertur til Setesdal i 1885 sammen med Jahn Ekenæs og Jacob Sømme, malte han bare fra Jæren, Stavanger, Hafrsfjord, Ullandhaug og i 1914 en tid i Sauda. M. var en stillferdig natur med stor selvkritikk og malte gjerne det samme motivet flere ganger. Hans tolkninger av Jærlandskapet er enkle og uten dramatiske effekter, og motivene er gjerne sett utover landet og mot sjøen. Bildene kan virke enstonige, men gir uttrykk for en ekte og litt melankolsk stemning.

Utdannelse

 • Elev av Bernhard Hanson, Stavanger
 • elev av Johan Jacob Bennetter, Stavanger 1881–82
 • kunstakademiet, München og Karlsruhe under bl.a. Gustav Schönleber 1885–86

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1898–99
 • Studieopphold i München og Karlsruhe 1885–86

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer Stavanger tekniske aftenskole bl.a. 1890–97

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Museum of Fine Arts, Boston
 • Stavanger Faste Galleri

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Christiania Kunstforening, 1887
 • Minneutstilling, Stavanger Kunstforening, 1925

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1890-1892
 • Høstutstillingen, 1894-1895
 • Høstutstillingen, 1897-1900
 • Høstutstillingen, 1902
 • Høstutstillingen, 1906
 • Verdensutstillingen i Chicago, 1893
 • Verdensutstillingen i Paris, 1900
 • Norska konstnärers arbeten, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Christiania Kunstforening, 1915
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Portretter

 • Tegning gjengitt i Aftenposten 13.2.1917
 • Maleri utført av Severin V. Segelcke gjengitt i G.S. Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965, s. 129

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 382
 • Tveteraas, R., Stavanger 1814–1914, Stavanger, 1914, s. 249, 252 (ill.)
 • Aftenposten, 13.02.1917
 • Tidens Tegn, 13.02.1917
 • Storm, H., i Ukens Revy, 02.1917
 • katalog Stavanger Kunstforening, 1925
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 548
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1930, bd. 24, s. 608
 • Røstvig, C. R., Dreyers Kalendermappe 1930, Stavanger, 1930
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149
 • Hidle, G. S., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 127–30 (ill.), 268
 • Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 88–90 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 110 (ill.), 227
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 13, spalte 672
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, register s. 534
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 313