K. grunnla sammen med ingeniør Knud Zimmer firmaet Teknisk Bureau i Stavanger i 1893. Firmaet drev først og fremst med tekniske installasjoner, men hadde også arkitektkontor. K.s virksomhet som arkitekt var ikke særlig omfattende. I sin trearkitektur arbeidet han innenfor sveitserstilens formspråk, mens murarkitekturen har et forsiktig jugendpreg. Flere av de bygningene Teknisk Bureau utførte er brent, men Kristiansenhuset, Kannikgt. 13 (1896) og Hermetikkfabrikken i Nedre Strandgt. 33 står som eksempler på firmaets virksomhet.