Faktaboks

Simon Olaus Wolff
Født
10. oktober 1796, Snåsa, Nord-Trøndelag
Død
11. desember 1859, Sauherad

W. levde i vanskelige økonomiske forhold under studieårene i Christiania, men kom likevel til å spille en aktiv rolle i studenterlivet. Bl.a. skrev han universitetskantaten til kronprinsbryllupet i 1823. Han fikk antagelig veiledning i tegning og akvarell ved den nyopprettete Tegneskole, hvor Johannes Flintoe var lærer. I 1822 foretok W. sin første fotvandring i Telemark, muligens inspirert av Flintoes tidligere reise. Som sogneprest i Mo i øvre Telemark fra 1825 ble W. etter hvert en ivrig folkeminnesamler og skrev beretninger og tegnet og malte akvareller fra sine vandringer. Årene 1833-40 var han prest i Aurskog, men søkte seg i 1840 til Sauherad hvor han bodde til sin død. I juli 1844 kom Adolph Tidemand til Sauherad og oppmuntret W. til også å prøve oljemaleri. Samme høst sendte Tidemand ham et sjøbilde av ham selv og et Tyrollandskap av Joachim Frich til kopiering. Størstedelen av W.s produksjon er imidlertid tegninger og akvareller, i alt over hundre arbeider som delvis er i ukjent privat eie. W.s naturoppfatning var typisk romantisk, dramatisk i landskapene fra øvre Telemark og mer poetisk og følsom i skildringene fra Sauherad, bl.a. i det mollstemte Sauer kirke og prestegård i nedre Telemark (olje). Han tegnet en rekke kirker og prestegårder, bl.a. fra Ulvik i Hardanger (1827), Ullensvang, Eidsborg (1829), Moland (1829), Valle (1833), Mo, Lårdal, Nissedal, Hjartdal og Sauland. W.s folkelivsskildringer og bygningsbeskrivelser er stort sett mest av kulturhistorisk interesse. Både som dikter og maler arbeidet han i stillhet, og hans arbeider er lite kjent. I 1850 utgav han under pseudonymet Hans Luraas, Thellemarks-Vise, som ble meget populær i Telemark.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Henrika Christianna Borchgrevink Molde
 • Frederik Christian Wolff, sogneprest

Gift med

 • Christiania, 1825 med Karen Mathea Gløersen (f. 1805)

Utdannelse

 • Cand. theol. 1825
 • antagelig elev Den kgl. Tegneskole under studieårene i Christiania

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Fylkesmuseum Telemark og Grenland

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Sommerutst., 1984

Portretter

 • Tegning (ca. 1830) muligens utført av Johannes Flintoe gjengitt i Norske portretter. Forfattere, Oslo 1956, s. 112
 • Oljemaleri (1844) utført av Johan Gørbitz gjengitt i J. U. Wolff: En norsk slekt Wolff, Oslo 1943, s. 126

Eget forfatterskap

 • Norsk Forfatterlexikon 1814-1880, 1908, bd. 6, s. 672–75, Se

Litteratur

 • Slegten fra 1814, 1911, s. 388
 • Salmonsens Konversationsleksikon, 1928, bd. 25, s. 364
 • Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, 1927, s. 20, 54
 • En norsk slekt Wolff, 1943, s. 126 (ill.)
 • Simon Olaus Wolff. En stillfarende kunstner, 1945, (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, register
 • Med kunstnarauge, 1969, s. 162–63 (ill.)
 • Hordaland og Bergen. Bygd og by i Norge, 1976, register
 • Granvin, Ulvik og Eidfjord, 1977, bd. 1, s. 314, 373 (ill.), bd. 2, s. 403–05
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 597
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1983, bd. 19, s. 335–37
 • i Nationen, 11.07.1984, (ill.)

Arkivalia

 • Brev fra W. til N. M Aalholm, 10.12.1844
 • Brev fra W. til N. M Aalholm, 10.02.1848
 • for øvrig brev i utdrag i tidsskriftet Edda, 1935-1938