Faktaboks

Anders Rasmussen Svor
Født
14. desember 1864, Hornindal
Død
mai 1929, Oslo

S. viste alt som gutt usedvanlige evner i treskjæring. Veidirektør Hans Krag oppdaget hans talent og hjalp ham til en stilling som treskjærer ved Brødrene Hals' pianofabrikk i Kra. Her arbeidet han i to år fra januar 1882 samtidig som han begynte ved Den kgl. Tegneskole. Hjulpet av Krag reiste han så våren 1886 til Kbh. Her var han en kort tid elev av Stephan Sinding før han i 6 år arbeidet i Vilhelm Bissens atelier som marmorhugger og elev. I to av disse årene var han samtidig ved kunstakademiet. Etter et lengre opphold i Norge drog S. til Paris hvor han fikk tegneundervisning hos maleren Alfred Roll en kort tid inntil han skaffet seg eget atelier. Fra hjemkomsten til Norge høsten 1895 var han bosatt i Kra. resten av sitt liv.

Tidlige arbeider av S. som bysten av hans farmor Brit Svor (bronse 1885, Svor-museum), Bestefar lærer veslegut å skrive (bronse 1887, Svor-museum) og David (gips 1889, ødelagt 1893) er preget av et inntrengende naturstudium som røper elevforholdet til Middelthun og Bissen. De inntrykk S. mottok i Paris, vel også impulser fra Sindings dramatisk pregede arbeider, bidrog etter hvert til å gi hans kunst en mer litterær og romantisk karakter. I 1890 vant S. 3. premie i den første konkurransen om Tordenskiold- monument. Utkastet er trolig en statuett i gips som i dag befinner seg i Svor-museet i Hornindal. I den engere konkurransen året etter vant han 1. premie (utkast i gips, Svor-museum), men oppdraget gikk likevel til Axel Ender som hadde fått 2. premie. S. hadde utarbeidet enda et forslag som han ikke rakk å få ferdig til konkurransen (gips Marinemuseum, Horten, bronse Sjømilitære Samfunn sst., Svor-museum og Håkonsvern, Bergen). Tordenskiold-konkurransens utvikling var et voldsomt slag for S. Denne skuffelsen sammen med ensomhet og trange kår kan nok i noen grad forklare den tendens i retning av spinkelhet og tørrhet som kan skjemme en del av hans verk. Arbeidene har ofte tragiske motiver som De siste pulsslag (gips 1895, Svor-museum), Sorg (marmor 1900 NG, gips Svor-museum) og Forliste sjømenn, også kalt Skibbrudd, (gips 1900-01, Svor-museum). Disse er alle inderlig følt, men ikke helt forløst i plastisk henseende. Akten Ung jente (bronse 1895 NG, gips Svor-museum) virker mer helstøpt og forener inngående realisme med visse klassisistiske trekk. Det samme gjelder En svømmer (bronse 1905, reist 1913, Kampens park, Oslo, gips Svor-museum), Etter badet (bronse 1916, reist 1920, Bislet bad Oslo og Svor-museum) og Diskoskasteren (bronse 1923 Moss, gips Svor-museum). Utpreget romantisk i sin intensjon er S.' kanskje mest kjente verk, Bølgen (bronse 1913 Skillebekk Oslo og Svor-museum) og monumentet Forliste sjømenn (Skibbrudd) (bronse 1921, Porsgrunn). Et av hans beste arbeider er den frodige statuen av Svend Foyn (bronse 1914, Tønsberg). S. har utført en rekke portrettbyster. Blant de beste kan nevnes Fridtjof Nansen (gips 1896, Svor-museum og Norsk Sjøfartsmuseum Oslo, bronse Framhuset Oslo, marmor 1902 NG), Gerhard Gade (bronse 1897, OB) og Wilhelm Adelsten Maribo (marmor 1903 NG, gips Svor-museum). Fra 1905 var S. i en årrekke opptatt av fonteneplaner og laget bl.a. utkast til Livets brønn (gips ca. 1922, Svor-museum) tenkt i forbindelse med en Eidsvollssøyle (gips 1920-årene, Svor-museum). Han laget også utkast til medaljer. S.' etterlatte skulpturer, i alt ca. 450 arbeider, ble av hans søsken skjenket til Hornindal kommune. Her ble Anders Svor-museet åpnet i 1953.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ragnhild Olsdatter Seljeset
 • Rasmus Arnesen Svor, gårdbruker

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Julius Middelthun 1882-antagelig 1885
 • Elev av Stephan Sinding, Kbh. 2 måneder 1886
 • Kunstakademiet Kbh. under Theobald Stein, trolig også Vilhelm Bissen 1886-88
 • Privatelev av Vilhelm Bissen 1886-92
 • Elev av Alfred Roll, Paris en kort tid 1894

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hielmstierne Rosencrones leg. 1887, -89
 • Schäffers leg. 1892
 • Statens stip. 1893, -94
 • Studiereise til Paris 1900. Studieopphold i Kbh. 1886-92
 • Paris 1894-95

Stillinger, medlemskap og verv

 • Vikar som lærer i billedhuggerklassen, SHKS 1915
 • Medlem Den faste Jury 1907-09

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje internasjonale kunstutst. Berlin 1891
 • Bronsemedalje Verdensutst. i Paris 1900
 • 3. premie i den første konkurransen om Tordenskiold-monument 1890, 1. premie den andre konkurransen 1891
 • 1. premie konkurranse om Svend Foyn-monument 1914

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tordenskiold-monument (bronse 1892) reist i Sjømilitære Samfunn, Horten 1958, ved Svor-museum, Hornindal 1970 og på Håkonsvern, Bergen 1977
 • Byste av Fridtjof Nansen, Framhuset, Oslo (bronse 1896)
 • Løve over Kongeinngangen, Nationaltheatret, Oslo (granitt ca. 1899)
 • Portrettmedaljong på bauta av N.L.H. Grønstad, Søndre Park, Lillehammer (bronse reist 1904)
 • En svømmer, statue, Kampens park, Oslo (bronse 1905, oppstilt 1913)
 • Moses og Paulus, statuetter i Frogner kirke, Oslo (begge bronse 1907)
 • Byste av Adolph Tidemand, Kjerulfs plass, Oslo (bronse, reist 1912)
 • Bølgen, også kalt Havfruen, fontenegruppe, Olaf Bulls plass, Oslo (bronse 1913, oppstilt 1920)
 • Kristus i Getsemane, relieff i Ullern kirke, Oslo (gips oppstilt 1914)
 • 4 barnefigurer, parken Ullevål sykehus, Oslo (sement 1914)
 • Statue av Svend Foyn ved Tønsberg domkirke (bronse 1915)
 • Etter badet, statue ved Bislet bad, Oslo (bronse 1916, reist 1920)
 • Forliste sjømenn, også kalt Skibbrudd, monument i Porsgrunn (bronse 1921, reist 1923)
 • Diskoskasteren, statue, Melløs stadion, Moss (bronse 1923, reist 1939)
 • Byste av Ludvig Skattum, ved Gjøvik sparebank (bronse 1924)
 • Byster i Stortinget av Wollert Konow (bronse 1924), Sofus Arctander (bronse 1924) og Gunnar Knudsen (bronse 1927)
 • Byste av Jørgen Løvland, Vår Frelsers gravlund, Oslo (bronse, 1927)
 • Bønn, statuett i Nordfjord sjukehus (bronse)
 • NG
 • Svor-museum, Hornindal
 • OB
 • Drammens Museum
 • Framhuset, Oslo
 • Marinemuseum, Horten
 • Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
 • Universitetets Myntkabinett, Oslo
 • Vestfold fylkesmuseum, Tønsberg.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1884-1887
 • Høstutstillingen, 1889-1890
 • Høstutstillingen, 1896
 • Høstutstillingen, 1889-1899
 • Høstutstillingen, 1901-1902
 • Høstutstillingen, 1905
 • Høstutstillingen, 1907-1908
 • Høstutstillingen, 1910-1911
 • Høstutstillingen, 1925
 • Høstutstillingen, 1927
 • Nordisk utst., 1888
 • Den internasjonale kunstutstilling, 1891
 • Verdensutst. i Chicago, 1893
 • Salonen, 1894
 • Salonen, 1895
 • Historisk utst., 1897
 • Verdensutst. i Paris, 1900
 • Tordenskiold-utst., 1900
 • Brighton-utst., 1913
 • Jub. utst., 1914
 • Den norske Kunstudst., 1915
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, 1932

Portretter

 • Maleri utført av Thorvald Torgersen (olje ca. 1891) gjengitt i Aftenp. 25.2.1969
 • Portrettrelieff utført av Torleiv Agdestein (bronse 1930), på gravmæle Hornindal kirkegård, gjengitt i O. Gullvåg og P.O. Svor: Anders Svor og Svor-museet, Oslo 1954, s. 95
 • Byste utført av Ørnulf Bast (bronse 1963, Svor-museum, Hornindal)

Faktaboks

Anders Rasmussen Svor