Faktaboks

Reidar Aulie
Født
13. mars 1904, Kristiania
Død
24. november 1977, Oslo

Jernbanen, 1933. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Overgangen, 1939. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

9. april 1940. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Demonstrasjon, 1929. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

A. vokste opp i Oslo i et middelklassehjem i Thereses gate. Senere bodde han på Bryn, på Grønlandsleiret og i Schøningsgate før han i 1936 bygde hus og atelier i Maridalsveien, der han bodde resten av sitt liv. Han næret en spesiell kjærlighet til byen og dens liv. Til familiens omgangskrets hørte prof. Christian Krohg som fikk avgjørende betydning for A.s valg. A. sluttet på gymnasiet etter 1 1/2 år og begynte på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Krohg hjalp ham inn på Statens Kunstakademi og ble hans første lærer. A. er den av mellomkrigstidens malere som førte videre Krohgs sosiale engasjement slik det hadde kommet fram i kunsten i 1880-årene.

Axel Revold ble A.s viktigste lærer på Akademiet, og A. regnes i dag som en av de fremste Revoldelevene. Her fikk han styrket kontakten med fransk kunst og den komposisjonelle og koloristiske oppbygging av billedflaten. A. hevdet at medeleven Bjarne Ness fikk stor innflytelse på hans utvikling. De stod hverandre nær og delte rom i Paris i nov. og des. 1927 der Bjarne Ness døde 8. des. A. ordnet formaliteter og hjemsendelse. Han samlet inn materiale til en bok om Ness som kom ut i 1932. For øvrig regnet A. også Henrik Sørensen og Per Krohg som viktige for sin kunstneriske utvikling. Han hadde et svært selvstendig forhold til det han lærte av andre kunstnere. Han var en typisk intellektuell, godt orientert både i kunst- og litteraturhistorien og i politisk litteratur, særlig i den marxistiske politiske teori. A. fant fram til et direkte fortellende formspråk i sin kunst. I hans tidlige bilder finner en sammenheng både med tysk Neue Sachlichkeit-maleri og den sovjetiske sosialistiske realisme. Etter hvert utviklet både formspråket og oppfatningen av motivet seg i en mer naivistisk retning. Koloristisk forandret han treklang-kombinasjonene til en sterkere bruk av kontrastfarger, en utvikling til et mer ekspresjonistisk formspråk. A. reiste mye og fikk kontakt med mange utenlandske kunstnere. "Paris har lært meg mest", pleide han å si. Der ble han kjent med bl.a. Picasso, Chagalle og Rouault. Under et opphold i Mexico kom han i kontakt med Diego Rivera. A. spilte en viktig rolle under oppbyggingen av Nordisk Kunstforbund etter 1945. På nordisk plan var X-et og Amelin hans viktigste kontakter. A. så det som en av billedkunstens fremste oppgaver å spre forståelse på tvers av landegrenser. Kunsten var et internasjonalt språk som kunne være med og fremme det mellomfolkelige fredsarbeid.

I løpet av et par år etter sin debut på Høstutstillingen 1927 fant han fram til de viktigste motivtyper som han holdt seg til hele livet. Bymotivene fant han på Oslos østkant og i Paris, f.eks. Østkantbro (1928, Norsk Lokomotivmannsforbund), Østkant (1929, Göteborgs Konstmuseum), Fra Paris (1927) og Kveld i Paris (1928). Som gutt hadde han fått sans for jernbanen og damplokomotivene. I nærheten av togskinner og stasjoner fant han stadig motiver, f.eks. Jernbanetomt (1928) og det viktige Jernbane (1930). Disse motivene bød på en ny menneskelaget natur, ofte med elektrisk belysning satt opp mot en lys aftenhimmel. Han likte det livlige ved kommunikasjonsårer, enten det gjaldt byens gater som i Kveld i Grønlandsleiret (1933) og Essen (1932), eller jernbanemiljøer som i Jungelen (1933, Nationalmuseum, Stockholm). A. ønsket ofte å gi bildene et symbolsk innhold. I Jungelen leier en ung pike en gammel, blind mann over en bro med en rekke togskinner under.

Kritikerne stemplet tidlig A.s bilder som "litterære". Det gjaldt særlig de politisk agiterende motivene fra begynnelsen av 30-årene. Allerede i 1929 malte han Arbeiderdemonstrasjon som vitner om sympati med arbeiderklassens kamp. A.s politiske holdning springer ut av humanistiske og pasifistiske idealer. Han så i sosialismen en mulighet for å virkeliggjøre et bedre samfunn. Hans politiske engasjement spilte en stor rolle for hans kunstneriske utvikling og hans bilder gir uttrykk for en ekte sosial bevissthet. A. engasjerte seg sterkt i Spanias borgerkrig, en krig som rystet ham og forsterket hans pasifistiske innstilling. Han var med i Antikrigskomitéen fra 1931 og formann i Osloavdelingen 1933-34. På den tiden malte han Henrettelsesmorgen (1932), Frontsoldatenes hjemkomst (1936) og De siste nyheter (1936-37) med motiv fra borgerkrigen i Spania og klar antifascistisk og pasifistisk tendens.

A.s sympati er alltid på ofrenes side. Ved å vise grusomhetene i utkanten av kampene eller etter selve krigsbegivenhetene, ville han vekke betrakterne ved å vise resultatene av volden. Denne forteller-teknikk brukte han også senere i bildene fra krigen 1940–45. Hans møte med tyske kommunister i Essen 1931 vekket ham politisk. Gjennom sitt bekjentskap med Erling Falk, Hans Vogt og grafikeren Sigurd Winge kom han til å stå Mot Dag-kretsen nær. A.s aktive politiske engasjement innskrenker seg likevel til årene 1931–33. Etter dette er det nærmest et sosialt engasjement man kan registrere. Sammen med Willy Midelfart, som fikk tent sin revolusjonære flamme i Moskva 1930, ble han en av våre fremste "tendens-malere". A. ble inspirert av det nye Sovjets kunst som han så i Kunstnerforbundet 1930. Han mente i disse årene man kunne påvirke massene gjennom politisk agiterende bilder. Sitt hovedverk kalte A. provoserende nok for Tendens (1931, Oslo Arbeidersamfunn, 150 x 229 cm). Motivet er en arbeiderdemonstrasjon som ender på en åpen plass ved havnen i en by. Til venstre agiterer en folketaler med en liten skare foran seg. Bak ham sees røde flagg. Plassen fylles av folk, og en kvinne til høyre ser mot betrakteren av bildet og "krever" at man tar stilling. I andre bilder er arbeidere hovedmotiv: Skipsbyggeren (1932), Hjemover (1933), Folkets hus bygges (1935, H. Hafstens samling), Streik (1936), Verksted (1937, G. Serlachius Konststiftelse, Finland) og 1. mai (1939 LOs sekretariatsal). Etter 1933 er det taperne i samfunnet som stadig oftere blir hovedmotivet i bildene, eksempelvis Hansen i nr. 20 (1933), Fantefølge (1936) og Gustav (1943).

A. var aktiv i Sosialistisk Kulturfront 1935 og støttet Arbeiderpartiets kulturprogram. I løpet av 1930-35 forandret motivene seg fra det agiterende til det sosialt engasjerte. A. ble premiert i konkurransen om utsmykningen av Oslo Rådhus og befant seg nå igjen i hovedstrømmen av norsk kunst nær Henrik Sørensen og fresco-brødrene.

A.s malerier fikk etter hvert et mer anekdotisk fortellende innhold. Han ser komikken i det dypt tragiske og viser en varhet for hverdagens poetiske sider. Bilder som Brudeparet (1938), Forlovelsen (1939) og Petra (1943) er eksempler på dette. Mange av bildene preges av en trist stemning som Avskjedskonsert (1937) og Avskjedsdeputasjon (1939, G. Serlachius Konststiftelse). A. kom til å spille en viktig rolle i motstandsarbeidet under siste krig. Han var med på å organisere kunstnernes motstand mot nazistenes kunstpolitikk. Myndighetene stemplet hans bilder som "entartet", og de ble vist fram på Nasjonalgalleriets utstilling Kunst og Ukunst (1942). Pga. sin illegale virksomhet satt A. på Grini fra jan. 1945. Takket være den svenske prins Eugens hjelp slapp han ut før frigjøringen i april.

Mange av bildene fra denne tid har motiver som direkte har med krigen å gjøre. I Aprilmorgen 1940 (1940) ser han det pussige i det tragiske. I det stillferdige 9. april 1940 ser vi situasjonen etter de dramatiske hendelsene, lastebilen snor seg gjennom et vårlig skoglandskap med kisten omsvøpt av det norske flagg på lasteplanet. Mange av motivene er viktige som situasjonsrapporter og som dokumentasjon, eksempelvis Gjenoppbygging (1942), Gårdene brenner (1943), Fri (1945), Straffe-eksersis (1945) og Morgenappel på Grini (1945). Etter krigen fikk A. en rekke offisielle verv og oppdrag. I 1958 ble han professor på Statens Kunstakademi og i 1965 rektor. Som pedagog la han vekt på å ta vare på hver enkelt elevs særpreg og ikke uniformere dem.

Bildene malt etter 1945 har en egen naiv kvalitet. Det er ofte små humoristiske scener fra hverdagen fylt av poesi og alvor. Han gjenga det almenmenneskelige i situasjoner som i Siste vals (1961) og Øyenvitner (1969).

I 1950 var bildet til Oslo Rådhus ferdig. I Arbeiderbevegelsens historie tok han opp en rekke av de viktigste hendelser i norsk arbeiderbevegelses historie fra Marcus Thrane, fyrstikkarbeidernes streik, kampen for 8 timers dag og fram til det nye sosialdemokratiske velferdssamfunn. A. måtte tåle hard kritikk i 50- og 60-årene for det litterære og noe anekdotiske i bildene, samt for det naive og litt stive i formgivningen. A. fortsatte sitt pasifistiske engasjement og var i 1961 blant De 13 som innledet kampen mot atomvåpen i vårt hjemlige miljø.

A. fikk betydning i norsk kunstliv også som kunstkritiker. Først i Tidens Tegn 1935–37 og så i Arbeiderbladet 1937–40 og 1945–46. Han inntok en sentral plass som kritiker, særlig blant kunstnerne, fordi de følte de ble vurdert av en likemann. A. hadde 30 intervjuer med yngre samtidskunstnere i Arbeiderbladets ukemagasin Lørdagskveld (nr. 27–50, 1937 og nr. 1–8, 1938). I hans virksomhet som skribent inngår reisebrev og artikler til avisene og boka Moderne norsk malerkunst (1948). Han var også en flittig benyttet foredragsholder og radiokåsør. A. utførte en rekke illustrasjonsoppgaver og hadde evne til å underordne seg det skrevne ord. Bildene vitner om innlevelse og ærbødighet for forfatternes intensjoner.

A. har også arbeidet med grafikk, særlig litografi. I denne teknikk fikk han fullt utnyttet sine egenskaper som tegner. A.s tegninger er strektegninger der han legger vekt på å finne fram til en enklest mulig form som understreker hovedpoenget i fortellingen. A. ble benyttet som scenograf ved flere av våre teatre.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Niels Aulie, auksjonarius
 • Martha Valstad

Gift med

 • 1933 med Kari Randem (f. 1908)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo vårsemesteret 1923
 • Statens Kunstakademi, Oslo (opprettet 1909) under Chr. Krohg 1923-24 og Axel Revold 1925–27

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1929
 • Conrad Mohrs legat 1931
 • Oslo bys stipend 1939
 • Fearnleys legat 1957
 • Jubileumsstipend fra Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1967
 • Studiereiser til Paris 1927, -29, -37, -38
 • fra 1949 regelmessig i Paris
 • A. reiste mye i Europa, Nord-Afrika og USA
 • De viktigste reisene var til Spania 1929 og -35
 • Italia 1928 og -31
 • Mexico og USA 1939
 • Leningrad og Moskva 1963
 • A. bodde i lengre perioder i Stockholm 1934 og -46
 • København 1946
 • Italia 1957

Stillinger, medlemskap og verv

 • Vikar for P. Krohg på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole)
 • professor på Statens Kunstakademi, Oslo 1958–73, direktør fra 1965, rektor 1968 - 71
 • Stemmerett i Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Unge Kunstneres Samfunn
 • Kunstnerforeningen
 • Kunstnerforb. og Nasjonalgalleriet, Oslos innkjøpskomité
 • A. var med på å stifte Nordisk Kunstnerforbund 1946
 • medlem av Den faste Jury 1951–55 og dens formann 1953
 • Nasjonalgalleriet, Oslos råd fra 1955

Priser, premier og utmerkelser

 • Utkast premiert i utsmykningskonkurransen for Oslo Rådhus 1938
 • Medlem av Kungl. Akademien Stockholm 1964
 • Prins Eugen-medaljen 1964
 • æresmedlem av Konstnärsgillet i Finland
 • Kongens fortjenstmedalje i gull og Krigsmedaljen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tendens, Oslo Arbeidersamfunn (1931)
 • Lofotfiske, maleri gitt av LO til Fagforeningens Hus i Moskva (1937)
 • I nat red'n Henrik forbi, maleri av H. Wergeland til Stein skole, Vormsund (1938)
 • 1. mai, Folkets hus, Oslo, (1939)
 • Tåsen gamlehjem, Oslo (1941)
 • Storebrand (1942)
 • Christiania Spigerverk (1944)
 • Vemork, De samvirkende Fagforeninger, København, gave fra LO, Norge (1947)
 • Arbeiderbevegelsens historie, Oslo Rådhus (1950)
 • M/s Nordlys (1951)
 • Vardø folkehøyskole (1952)
 • NEBB i Oslo (1953)
 • Bolteløkka folkeskole, Oslo (1953)
 • Horten folkeskole (1954)
 • Høybråten skole, Oslo (1956)
 • Sagdalen skole (1957)
 • Oppmarsj, representantskapssalen LO, Folkets Hus, Oslo (1960)
 • Stjernøy, Christiania Spigerverk (1966)
 • Jernbane, Norsk Jernbaneforbund (1967)
 • Tåsen skole (1971)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Bergen Billedgalleri
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • LBM
 • Stavanger, Trondheim, Moss og Drammens Faste Galleri
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • H. Hafstens samling
 • Norges Bank
 • Nationalmuseum Stockholm
 • Ateneum, Helsinki
 • Konstmuseum i Göteborg, Malmö, Lund, Gävle, Norrköping
 • Gösta Serlachius konststiftelse, Finland
 • Arkiv för dekorativ konst, Lund
 • Märtä Museum, Finland
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Moderna Museet, Stockholm

Illustrasjonsarbeider

 • I. Refling Hagen: Helsediktet fra Galermo, Oslo 1932
 • I. Refling Hagen: Jeg har møtt en engel, Oslo 1934
 • I. Refling Hagen: Himmelrikets hellesten, Oslo 1935
 • M. Nexø: Pelle Erobreren, 1939
 • M. Gundersen og M. Munch: Min første lesebok, 1946
 • J. Borgen: Anes eventyr, 1947
 • H.E. Kinck: Flaggermusvinger, 1954
 • S. Hoel: Veien til verdens ende, 1958
 • M. Sjolohov: En manns skjebne, 1960
 • R. Nielsen: Utvalgte dikt 1972–73
 • Oppgaver som scenograf: Blodbryllupet av Garcia Lorca 1946
 • Dronningen går igjen av Kjell Abel, Nationaltheatret 1949
 • Tante Ulrikke av G. Heiberg, Folketeatret 1952

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1927
 • Høstutst., 1936
 • Høstutst., 1940
 • Høstutst., 1945-1947
 • Høstutst., 1949
 • Høstutst., 1951-1952
 • Høstutst., 1954-1957
 • Høstutst., 1961
 • Høstutst., 1971
 • Exhibition of Norwegian Art, the Royal Society of British Artists galleries, 1928
 • Ung norsk konst, Gall. Moderne i Stockholm, 1929
 • Landbruksutst., Trondheim, 1930
 • 10 Unga Norska Målare, Göteborgs Konstförening, 1930
 • Unionalen, København, 1931
 • Zeitgenössische Norwegische Malerei, Zürich, 1933
 • Zeitgenössische Norwegische Malerei und Skulptur, Berlin, 1933
 • Contemporary Norwegian Painting, New York, 1936
 • Norsk utst., Konsthallen i Helsingfors, 1937
 • Kammeraterna. 5 norske malere, København, 1938
 • 11 malere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1939
 • Nordisk utstilling, Göteborg, 1939
 • Konsthallen i Helsinki, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, Oslo, 1940
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1941
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1946-1947
 • Vårutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Ung norsk kunst, København, 1946
 • Hedersgjest på Den Frie Udstilling, København, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk utst., København, 1949
 • Honderd Jaar Noorse Schilderkunst, Gemeentemuseum Haag, 1950
 • Nordisk utst., Helsinki, 1950
 • Un Siècle de Peinture Norvégienne, Palais des Beaux-arts, Bruxelles, 1950
 • Norsk tegnekunst, København, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • 7 malere, Trondheim Kunstforening, 1951
 • Exposicão de Peintura e Graviera Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Hin Opinbera Norska Listsýning, Reykjavik, 1954
 • Norsk nutidskonst, Helsinki, 1956
 • The Arts of Norway, Florida, 1957
 • Norsk nutidskonst, Sverige, 1958
 • Gall. F 15, Moss, 1966
 • Generasjonsutst. 1969, Nordens professorer, Gall. F 15, Moss, 1970
 • Tendenser i norsk ekspresjonisme, Gall. F 15, Moss, 1974
 • Dette betyr noe i Norge, Stockholm, 1970
 • 8 malere, Riksgalleriet, 1966-1970
 • 8 malere, tegninger, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1971
 • 36 norske kunstnere, Århus, 1971
 • Rolf Stenersens gave til O.K., Munch-museet, Oslo, 1973

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1931
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1947
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1962
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1971
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Färg och Form, Stockholm, 1936
 • Färg och Form, Stockholm, 1948
 • Senere i Konsthallen i Helsingfors, 1939
 • Senere Göteborg Konstför., 1954
 • Stavanger Kunstforening, 1949
 • Bergens Kunstforening, 1962
 • København Kunstforening, 1946
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1953
 • Gall. Per, Oslo, 1965
 • Skiens Kunstforening, 1966
 • Gall. Strømmen Trondheim, 1970
 • Gall. F 15, Moss, 1974
 • Göteborgs Konstmuseum, 1975
 • Jernbanebilder, Riksgalleriet, 1977

Gruppeutstillinger

 • Paletten, Göteborg, 1934

Portretter

 • Selvportrett i helfigur (ca. 1930, privat eie)
 • Selvportrett (1944, privat eie)
 • Maleri av Søren Steen-Johnsen (1943, Statens Kunstakademi, Oslo (opprettet 1909))
 • Tegning av Henrik Sørensen (1944, i R. Revold: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 237)
 • Tegning av Pedro (Salo Grenning) (i Verdens Gang 11.3.1954)
 • Tegning av Erik Egeland (i Morgenbladet 12.3. 1954)
 • Tegning av Finn Graff (i Arbeiderbladet 12.3. 1974)
 • Byste av Dyre Vaa

Eget forfatterskap

 • Bjarne Ness, Oslo, 1932, A. var en betydelig kunstskribent, foredragsholder og kritiker. Han skrev to bøker
 • Moderne norsk malerkunst, København, 1948
 • Tidens Tegn, 1935-1937, A. var kunstkritiker i
 • Arbeiderbladet, 1937-1940, A. var kunstkritiker i
 • Aulie, Reidar, P.B. Boym, Malarkunst og arbeiderrørsle i Noreg i mellomkrigstida, 1974, Fullstendig register over A.s kritikker fra 1935–40 finnes i
 • Dagbladet, 27.12.1928, Andre artikler av A. av betydning
 • Dagbladet, 18.10.1938, (forsvar av Oslo Rådhus' jury)
 • Arbeiderbladet, 12.05.1945
 • Arbeiderbladet, 21.01.1946
 • Arbeiderbladet, 20.05.1946
 • Arbeiderbladet, 23.11.1946
 • Arbeiderbladet, 07.12.1946
 • Arbeiderbladet, 14.04.1947
 • Arbeiderbladet, 25.04.1947
 • Dagbladet, 26.04.1947
 • Arbeiderbladet, 02.05.1947
 • Aftenposten, 01.10.1953, (intervju om De refusertes utstilling)

Litteratur

 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 1, s. 322
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 8, (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1958, s. 18–19 og 24 (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1953, bd. 7, s. 79 - 80
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1938
 • Hvem er Hvem i Norden, Stockholm, 1941, s. 608
 • Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 18–19 (ill.)
 • Borgen, J., Reidar Aulie, Oslo, 1946, (ill.)
 • Ødvin, M., Introduksjon til Norges Kunst i 99 bilder, Oslo, 1930, s. 99 (ill.)
 • Nationalmuseets årbok 1936, Stockholm
 • Østby, L., Modern Norwegian Painting, Oslo, 1944, s. 177–180 (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 223–27, 237
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt, Oslo, 1960
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, s. 152–154
 • Hølaas, O., Øyne som ser, Oslo, 1964, s. 162–169
 • Frommerhold, E., Kunst im Widerstand, Dresden, 1968
 • Broby Johansen, R., Daglig dont i Norden, København, 1972, s. 234- 235 (ill.)
 • Koefoed, H., Katalog, H. Hofstens samling, 1974
 • Romerike Historielag årbok IX, 1975, s. 119, 121, 123 (ill.)
 • Borgen, J., Som tyver om natten, Oslo, 1977
 • Ødvin, M., Om norsk ungdom, Samleren, 1927
 • Konstrevy, 1929, s. 67 (ill.)
 • Ingebregtsen, Eli, Norsk tegnekunst, K. og K., 1930
 • Konstrevy, 1934, s. 128 (ill.)
 • Blomberg, E., Reidar Aulie, Konstrevy, 1936
 • Grevenor, H., Norges Kunst i dag, Samleren, 1937
 • Blomberg, E., Nutida norska målare, Konstrevy, 1938
 • Norsk konst av i dag, Konstrevy, 1941
 • Vaa, D., Reidar Aulie, Kunst og Kultur, 1939, s. 213–32 (ill.)
 • Nordisk Konst i Göteborg, Konstrevy, 1942
 • Norsk Konst 1945, Konstrevy, 1946
 • Hølaas, O., Reidar Aulie, Ord och Bild, 1947, s. 401–407 (ill.)
 • Revold, R., Norsk kunst i dag, Samtiden, 1947
 • Stang, Nic., Kunsten, kunstneren og publikum, Kvinnen og tiden, 1947
 • Mæhle, O., Spredte notater om Reidar Aulie, K. idag, 1948, s. 2–21 (ill.)
 • Överland, E., En norsk topp-prestasjon i Anes eventyr, Nordisk boktrykkarkonst, 1948, s. 173–174 (ill.)
 • Reiss Andersen, G., i Arbeiderbladet, 22.05.1926
 • Gauguin, P., i Dagbladet, 01.1927-02.1927
 • Morgenbladet, 07.10.1927
 • Lexow, E., i Arbeiderbladet, 19.07.1930
 • Gauguin, P., i Dagbladet, 13.02.1934
 • Langaard, J.H., i Morgenbladet, 14.02.1934
 • Johnsen, G., i Oslo Illustrerte, 1934, hefte 1–2
 • Janson, G., i Arbeiderbladet, 22.10.1938
 • Verdens Gang, 29.09.1945, (intervju)
 • Lange, Lizzy, i Friheten, 29.09.1945
 • Gauguin, P., i Verdens Gang, 02.10.1945
 • Willoch, S., i Morgenbladet, 08.10.1945
 • Revold, R., i Arbeiderbladet, 11.10.1945
 • Gauguin, P., i Verdens Gang, 15.04.1947
 • Parman, ø., i Morgenbladet, 05.11.1953
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 10.11.1953
 • Langaard, J.H., i Aftenposten, 12.03.1954
 • Moe, O.H., i Aftenposten, 30.03.1954
 • Nationen, 06.10.1962
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 10.10.1962
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 04.11.1962
 • Moe, O.H., i Aftenposten, 13.03.1964
 • Malmanger, M., i Dagbladet, 12.10.1965
 • Hougen, P., i Arbeiderbladet, 15.10.1965
 • Refsnes, A.M., i Morgenbladet, 30.11.1970
 • Flor, H., i Dagbladet, 06.11.1973
 • Flor, H., i Dagbladet, 12.03.1974
 • Flor, H., i Dagbladet, 25.05.1974
 • Egeland, E., i Aftenposten, 01.06.1974
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 25.11.1977
 • Borgen, J., i Dagbladet, 31.12.1977
 • Hougen, P., i Verdens Gang, 11.01.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 12.01.1978

Arkivalia

 • Boym, P.B., Malarkunst og arbeiderrørsle i Noreg i mellomkrigstida, 1974
 • Thorud, S., Den konstruktive skole, 1977, s. 92–96

Faktaboks

Reidar Aulie