L. malte landskapsbilder i den nasjonalromantiske tradisjon, genremotiver og flere portretter. Han fikk muligens sine første impulser fra slektningen, lensmannen og maleren Mikkel Mandt. L. døde bare 20 år gammel, og 74 bilder og 3 skissebøker ble av familien overlatt Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. Bildene er signert Jakob Kragenæs fram til 1880, etter dette Jakob Lofthus.