A. debuterte på Vestlandsutstillingen i 1971 mens han gikk på lærerskolen i Bergen, etter at han hadde vært ved Statens lærerskole i forming, Notodden 1963–1965. Han har ikke studert ved noen kunstinstitusjon og betrakter seg selv som selvlært. De første arbeidene fra 1970, Mr. Stone og Kongen, var i stein og kobber og må kalles skulptur. Han har fortsatt på dette felt med tredimensjonale assemblager med deler fra tre og forskjellige metaller. Tyngdepunktet i hans produksjon er mere og mere flyttet over til collagen, hvor han fantasifullt setter sammen fragmenter av gamle trykk og fotografier, ofte etter eldre kunst. Han er sterkt påvirket av surrealismen. Collagen Hommage à Max Ernst ligner en programerklæring, og uttrykket svinger mellom drøm, ironi, satire og parodi. Fra 1972 har A. kombinert sin kunstneriske virksomhet med lærergjerningen ved Hamar Lærerskole der han underviste i forming.