M. debuterte i 1932. I flere år malte hun overhodet ikke, før hun i 1955 begynte på Kunstakademiet igjen. M. maler landskap, interiører, stilleben, portretter og figurkomposisjoner. Hennes naturalistiske utgangspunkt gir uttrykk for en personlig og stillferdig opplevelse av motivene, gjengitt hovedsakelig i en dus, blond koloritt. Flere bilder er bygd på treklangen gult, blått og svak rosa. I de senere år er fargene drevet opp i lyset, der hun spiller på fine valører. I fargebehandling og motivvalg kan M.s maleri minne om enkelte av Oluf Wold-Tornes arbeider.