M. var antagelig dansk og utdannet seg ved Akademiet i København. Han har muligens utført malte tapeter i Jac. Kiellands hus i Stavanger. I 1773 søkte han om tillatelse til å undervise i tegning i Bergen og averterte i 1775 i Bergen: "Mahler-Arbeide, som betrække eller andet fint eller groft, som i Mahle- og Tegne-Kunsten kand forekomme".