Faktaboks

Johan Henrich Moritz
Død
1779, Bergen

M. var antagelig dansk og utdannet seg ved Akademiet i København. Han har muligens utført malte tapeter i Jac. Kiellands hus i Stavanger. I 1773 søkte han om tillatelse til å undervise i tegning i Bergen og averterte i 1775 i Bergen: "Mahler-Arbeide, som betrække eller andet fint eller groft, som i Mahle- og Tegne-Kunsten kand forekomme".

Familierelasjoner

Gift med

  • Slektning av Jac. Kielland D.e. En

Bosatt (pr 1982-1986)

  • Stavanger

Litteratur

  • Kielland, A., Familien Kielland med dens kognatiske ascendents, (Kristiania, 1898, s. 182
  • Bergen 1814–1914, Bergen, 1921, registerbind, s. 44
  • Schnitler, C. W., Norges malerkunst i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 83

Faktaboks

Johan Henrich Moritz